Ullevål IL

Kontingenter bandyavdelingen

Kontingenter bandyavdelingen

 

Kontingenter i Ullevål I.L. -bandyavdelingen

Av Sigurd

Her følger en oversikt som viser medlemskontingenten og treningsavgiften for de forskjellige lagene i Ullevål I.L.  Kontingenten/treningsavgiften for lagene f.o.m. siste års lilleputt opp t.o.m. Oldboys og veteraner er inkludert lisensen til Norges Bandyforbund.

Kontingenten fastsettes av klubbens generalforsamling, treningsavgiftens fastsettes av bandystyret.

Klubben har valgt å betale lisensen til NBF på vegne av spillerne da klubbene får bøter hvis de benytter spillere som ikke har betalt lisens, Klubben betaler den grunnlegende lisensen men den enklete spiller har selv mulighet til å oppgradere denne til en utvidet lisens men må da selv ta kontakt med NBF for å ordne dette. Verdt å merke seg at alle som skal spille i Eliteserien er nødt til å ha løst minimum grunnlisens på kr. 1.710,- evt mellom legg fra tidligere betalt lisens må være innbetalt før kamp spilles.

Ha dette i bakhodet når dere får kontingent/treningsavgift tilsendt på e-mail, ikke slett mailen! Klubben trenger pengene til å betale dommere, baneleie og ikke minst din lisens! Det ville jo vært trist om det at nettopp du ikke hadde betalt kontingenten, gjorde at vi ikke fikk betalt lisensen din til NBF og du dermed ikke er spilleberetiget!

Dette er vel lite sannsynlig, men sjansen for at du blir nektet å spille fordi du ikke betalte kontingenten er absolutt tilstede. Så betal kontingenten/treningsavgiften med en gang du får den, da slipper du å være redd for å komme til låst garderobedør samt at klubbens kasserer får penger til å betale baneleie etc.

 

Forbundstinget vedtok nedenstående avgifter for sesongen 2017/18

Spillerlisens bandy

Høyeste nasjonale serie: kr 1710,-. Utvidet lisens kr 2.030,-.

Øvrige spillere (f. 1999 eller tidl.): kr 830,-. Utvidet lisens kr 1.160,-

Merk! Hvis en spiller skal delta i høyeste nasjonale serie i løpet av sesongen, må mellomlegg betales før kamp spilles.

Aldersbestemte klasser

Født i 2000 til 2004: kr 550,-. Utvidet lisens kr 840,-

Født i 2005: kr 255,-. Utvidet lisens kr 420,-.

Merk! Aktive inntil dato fylt 13 år er i utgangspunktet dekket av Barneidrettsforsikringen i NIF, men lisensalder er senket med et år (f. 2004) for å sikre at spiller er forsikret gjennom hele sesongen det året vedkommende fyller 13 år.

Andre kategorier

Dommere: kr 605,-

Trenere, ledere, støtteapparat. (Frivillig): kr 355,-

Turneringslisens: kr 425,-. (Lag ikke tilknyttet klubb/påmeldt seriespill i NBF)

Merk! Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter

 

 

Ajourført 26. September 2017

 

 Lag/Gruppe  Kontingent  Treningsavgift  Lisens  Total
 Veteraner  500,-  1.500,-  830,-  2.830,-
 Veteraner u/treningsavgift  500,-  0,-  830,-  1.330,-
 Oldboys  500,-  2.300,-  830,-  3.630,-
 Oldboys u/treningsavgift  500,-  0,-  830,-  1.330,-
 Elite  500,-  2.300,-  1.710,-  4.510,-
 Elite u/treningsavgift  500,-  0,-  1.710,-  2.210,-
 Rekrutt  500,-  2.300,-  830,-  3.630,-
 Rekrutt u/treningsavgift  500,-  0,-  830,-  1.330,-
 Junior (1998-99)  500,-  2.300,-  830,-  3.630,-
 Junior (2000)  500,-  2.300,-  550,-  3.350,-
 Junior (1998-99) u/treningsavgift   500,-  0,-  830,-  1.330,-
 Junior (2000) u/treningsavgift  500,-   0,-  550,-  1.050,-
 Gutt (2001)  400,-  2.560,-  550,-  3.510,-
 Gutt (2002)  400,-  2.560,-  550,-  3.510,-
 Pike (2001)  400,-  2.050,-  550,-  3.000,-
 Pike (2002)  400,-  2.050,-  550,-  3.000,-
 Smågutt (2003)  400,-  2.460,-  550,-  3.410,-
 Smågutt (2004)  400,-  2.460,-  550,-  3.410,-
 Småpike (2003)  400,-  2.000,-  550,-  2.950,-
 Småpike (2004)  400,-  2.000,-  550,-  2.950,-
 Lillegutt (2005)  400,-  1.800,-  255,-  2.455,-
 Lillepike (2005)  400,-  1.800,-  255,-  2.455,-
 Lillegutt (2006)  400,-  1.800,-  0,-  2.200-
 Lillepike (2006)  400,-  1.800,-  0,-  2.200,-
 Miniputt (2007)  400,-  1.300,-  0,-  1.700,-
 Miniputt (2008)  400,-  1.300,-  0,-  1.700,-
 Miniputt, (2009)  400,-  700,-  0,-  1.100,-
 Miniputt, (2010=>  400,-  700,-  0,-  1.100,-
 Tillitsvalgte/dommere  150,-  0,-  0,-  150,-
 Støttemedlem  600,-  0,-  0,-  600,-
 Seniormedlem  500,-  0,-  0,-  500,-
 Juniormedlem - U17  400,-  0,-  0,-  400,-

 

 

Bergbanen

Kaj Munks vei 7

0855 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift