Sarpsborg FK

Erlends minnefond

Erlends minnefond

Erlend Magnus Hansens Minnefond

SFKs juniorlag på begynnelsen av 1990-tallet var en spesiell årgang. Ledet an av trener Kenneth Øby, opplevde laget stor sportslig fremgang og suksess. Høydepunkter inkluderte semifinale i jr. NM i 1991 og seriemesterskap i Interkretsserien i 1992. Foruten sportslige oppturer ble det knyttet nære vennskapsbånd blant både spillere og foreldre i denne perioden. Relasjoner som står like sterkt, om ikke sterkere, den dag i dag. Det var derfor med svært tungt hjerte vi mottok beskjeden om at en av våre aller beste menn, Erlend Magnus Hansen, ble brått revet fra oss 3. april 2013, bare 39 år gammel.

I forbindelse med Erlends bortgang har gamle lagkamerater fra juniortiden tatt initiativ til å etablere et minnefond i Erlends navn. Fondets formål er å fremme god sportsånd, fair play, samhold, stolthet og glede i ungdomsavdelingen til SFK. Erlends personlighet og spillestil var så til de grader preget av de nevnte verdiene, at det å knytte Erlends navn til en slik pris føles både riktig og naturlig.

Prisen skal tildeles en enkeltperson eller en gruppe personer (lag) tilknyttet SFKs ungdomsavdeling som gjør en særskilt god jobb i å utøve god sportsånd og fair play, samt fremme vennskap og sunne verdier. Prisen skal deles ut hvert år. Overrekkelse vil finne sted på «juniorlagets» årlige julebord på SFK-hytta, som normalt arrangeres den første lørdagen i desember. Prisen er et stipend (pengebeløp) og vinneren få navnet sitt inngravert på en premietavle som vil henge på SFKs klubbhus.

Sesongen 2014 markerte minnefondets første tildelings år og det var med ydmykhet og stolthet «juniorlaget» overrakte en sjekk på 5 000 kroner øremerket SFKs Kvalitetsklubbprosjekt.

Vi håper denne prisen kan være et positivt bidrag til det allerede gode og viktige holdningsarbeidet som legges ned hver dag av dere som er trenere, ledere, foreldre, tillitsvalgte og frivillige i SFKs ungdomsavdeling. Vi håper dere vil slutte opp om prisen og være med på å kommunisere budskapet ut til alle som er involvert i ungdomsavdelingen slik at det skapes bevissthet og positiv oppmerksomhet rundt stipendet.

Det foreligger ikke noe formelt nominasjonsskjema, men kandidater til stipendet fremmes med en kort begrunnelse pr. e-post til johnoharr@yahoo.com innen 15. november 2015.

På forhånd tusen takk for støtten og lykke til i sesongen 2015!

Med vennlig hilsen,

SFKs juniorlag anno 1990-1992

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift