Sarpsborg FK

Representantskap

Representantskap

REPRESENTANTSKAPET

BEHANDLING AV HEDERSTEGN I SARPSBORG FOTBALLKLUBB

Innholdsfortegnelse:


1. Oppbevaring og bestilling av nye merker
2. Forarbeide og gjennomføring
3. Utdeling
4. Statutter

1. Oppbevaring og bestilling

1.1 Representantskapets leder / sekretær påser at det til enhver tid finnes hederstegn.

1.2 Leverandør : Gullsmeden på St.Hanshaugen, Postboks 2618, 0131 OSLO.
Telefon til verkstedet v/Tom 22 37 13 90
E-mail adresse : tom@gullsmed-premier.no

2. Forarbeide og gjennomføring

2.1 Alle medlemmer av SFK har rett til å komme med forslag.
2.2 Forslag på kandidat til hederstegn må komme fra andre medlemmer.
2.3 Forslaget skal være skriftlig begrunnet, og sendes leder i Representantskapet.
2.4 Forslaget skal senest foreligge 1 måned før årsmøtet.
2.5 Representantskapets styre behandler innkomne forslag. Forslaget fremlegges for hele representantskapet til drøftelse med avsluttende skriftlig avstemming.
2.6 OBS ! Lønnet arbeide ( for eksempel trenere ) regnes ikke med i vurderingen til SFKs hederstegn.
2.7 Personer som sitter i de forskjellige aksjeselskapene tilknyttet SFK og personer som sitter i styret i Old Boys skal behandles på lik linje med andre tillitsvalgte når det gjelder SFKs æresbevisninger.

3. Utdeling av hederstegn

3.1 SFKs hederstegn utdeles i hovedsak på klubbens årsmøte eller ved en spesiell anledning som klubbes styre finner det riktig.
3.2 Det er Representantskapets leder eller hans stedfortreder som på vegne av klubben foretar utdelingen.

4. Statutter for Sarpsborg Fotballklubbs æresbevisninger

Revidert av Representantskapet 8/12-1998, 20/10-2003 og mars 2011

1. Sarpsborg Fotballklubbs æresbevisninger utdeles i 3 grader:

a) SFKs Fortjenestemerke
SFK-merke i miniatyr innfelt i en fotball med diameter 11 mm utført i gylt finsølv med emalje. For spillere inngraveres teksten 200 kamper.

b) SFKs Gullmerke
SFK merke innfattet i gullkrans.

c) SFKs Æresmedlemskap
Æresmedaljen som følger æresmedlemskapet er fortjenestemerket innfattet i ekekrans. Medaljen som er utført i gylt finsølv med emalje, bæres i et 44 cm langt hvitt / blått ripsband 25 millimeter bredt.

2. Æresbevisninger kan utdeles til:

a) Fortjenestemerke
Medlem som gjennom fortjenestefull innsats for klubben, sportslig eller har nedlagt langt administrativt/ dugnadsarbeide. Spillere som har deltatt på klubbens A-lag i 150 obligatoriske kamper.

b) Gullmerke
Medlem som gjennom langt og fortjenestefullt virke, som har mottatt fortjenestemerke, har nedlagt utmerkede administrativt / dugnadsarbeide og eller sportslige prestasjoner.

c) Æresmedlemskap
For usedvanlig langvarig og dyktig administrativt / dugnadsarbeide og eller utmerkede sportslige prestasjoner, og som har mottatt gullmerke, kan et medlem foreslås til æresmedlem.

3. Representantskapet påser at bestemmelsene og betingelsene for æresbevisningenes utdeling overholdes.

For å være beslutningsdyktige må minst 10 representanter være tilstede. Varamenn har kun stemmerett når de valgte medlemmer av Representantskapet ikke er tilstede.

4. Ved votering om utdeling av Fortjenestemerke og Gullmerke kreves 2/3 stemmetall, og voteringen skal foregå skriftlig. Ved votering om æresmedlemskap kreves 4/5 stemmetall, og voteringen skal foregå skriftlig.

5. Representantskapet fører protokoll over de som er tildelt æresbevisninger med angivelse av motivering.

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift