Oppegård IL

Putteskolen

Putteskolen

Treningsdag og sted: Onsdager kl. 17.30 - 18.30 på Flåtestad Kunstgress

Putteskolen 2018 gjennomføres for gutter og jenter født i 2012, dvs. barn som skal begynne i første klasse ved skolestart høsten 2018.

Generelt
Målet med Putteskolen er med på å utvikle barnas fotballkunnskap og gi rom for vennskap med andre barn på samme alder uavhengig av hvilken skole eller nabolag de hører til. Vi vil fremheve og utvikle gode relasjoner mellom barna for å skape trygghet og respekt for hverandre, også kalt Fair Play. Gjennom å styrke Fair Play vil vi forebygge mobbing og utestengelse.
 

Putteskoleåret går fra mai 2018 til desember 2018
Treningene vil være en gang i uken, og varer en time. Nytt av året er at både jenter og gutter vil trene sammen før sommerferien, dette fordi spillerne skal få bli kjent med hverandre på tvers av kjønn. I august vil lagene bli delt i Gutter2012 og Jenter2012.

Det første året vil spillerne delta på deres egen interncup i september, og på Bilia Cup, som er Oppegård IL sin egen fotballcup. Den går av stabelen i oktober.


Ressursbehov
Oppegård Idrettslag er en dugnadsbasert klubb, noe som betyr at alle foreldre som er en del av klubben må bidra på ulike vis til å drifte idrettene.

For Putteskolen betyr det at vi må ha foreldre som vil være med som trenere og lagleder på begge lag, for at det skal være et fotballtilbud til barna født i 2012. 

Vi trenger foreldre som kan inneha ulike roller på begge lag allerede fra mai 2018 (2 lagledere, trenere og øvrige ressurser som blant annet økonomiansvarlig og sosialressurs). Politiattest vil kreves for å kunne være sammen med barna på fotballbanen.

Både fotballgruppa sentralt og oppstartsansvarlig vil støtte, veilede og tilby opplæring. Du som ressurs vil også få delta på kurs via klubben og i regi av Oslo Fotballkrets.

Meld deg som ressursperson på samme måte som du melder inn ditt barn.


Informasjonsmøte
I forkant av oppstarten avholdes det et informasjonsmøte for alle foreldre som vurderer fotball som aktivitet for sitt barn. Her vil du få informasjon om Putteskolen, og om Oppegård IL Fotball generelt.
 

Foreldremøte
Gjennomføres på høsten i august/september. Informasjon om klubben (verdier, mål, retningslinjer, organisering av klubben og foreldrevettregler) blir presentert, i tillegg til informasjon om Putteskolen og de ulike rollene et lag trenger.


Forberedelse av nye trenere
Det vil gjennomføres møter før treningene starter opp slik at trenere på lagene vil bli mer kjent med hverandre og få mer innsikt og kunnskap om det å være trener for barn. I tillegg vil klubben bistå trenerne med treningsopplegg i samarbeid med profesjonelle trenere, slik at fotballkompetansen vil være styrket før oppstarten. Så uansett om du har fotballkunnskaper eller ikke kan du være trener, for kunnskap vil du få.

Oppegård IL Fotball arrangerer Barnefotballkvelden for nye trenere og lagledere på Putteskolen. Dette er en kurskveld som er kombinert med både teori og praksis ute. Kvelden er åpen for alle og avholdes av en instruktør fra NFF som gjennomgår verdigrunnlaget og prinsippene for barnefotballen. Innholdet har fokus på aldersgruppen 6 - 8 år.
 

Forberedelser av nye lagledere
Hver lag G2012 og J2012 trenger en lagleder som har ansvar for det administrative i laget. Oppstartsansvarlig vil ha tett oppfølging og opplæring av laglederne. Om det er en rolle for deg, så ta gjerne direkte kontakt med Oppstartsansvarlig for mer informasjon: Putteskolen@gmail.com. Denne rollen trengs å fylles allerede i mai, i god tid før treningens første dag. 

 

                                                   


Treninger:
Putteskolen starter opp i mai hvert år og varer frem til 30.desember. På den første treningen er fokuset at alle barna (og foreldrene) får høre litt om klubben, dets visjon: «Der alle har glede av å være» og fotballens mål: «Flest mulig, lengst mulig» og litt om Fair Play, før det deles ut drakt til alle barna. Deretter er det tid for å bli kjent på banen og med ball – litt lek / lette øvelser gjøres med ballen. På den andre treningen vil trenere og lagleder ha ansvaret. Oppstartsansvarlig er tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål fra foreldre. G2012 og J2012 vil være sammen frem til sommerferien. I august deles lagene opp og de trener hver for seg.


Treningsavgift og medlemskontingent
"Putteskolen" er navnet på den yngste årgangen i Oppegård IL fotball. Det betyr at innmelding til Putteskolen er påmelding til første års fotball som varer ut året. Det innebærer medlemskontingent til klubben og treningsavgift til fotballgruppa. Medlemskontingent og treningsavgift faktureres separat på hver sin faktura. Fakturaer for treningsavgift og deltakelse på Putteskolen sendes ut etter sommerferien. Vi har åpnet opp for prøvetrening frem til sommerferiestart uke 26, og de barna som ikke vil fortsette etter dette, blir ikke fakturert.

Mer informasjon om treningsavgiften >>
Mer informasjon om medlemskontingenten >>

 

Viktige datoer Putteskolen 2018
Onsdag 4.april, kl. 18.30: Informasjonsmøte for foreldre på Østre Greverud Idrettshus
Torsdag 3.mai, kl. 19.30: Ressursmøte med Oppstartsansvarlig, trenere, lagledere, øvrige ressurser og SU-leder
Mandag 7.mai, kl. 18.00: Barnefotballkvelden for trenere og lagledere
Onsdag 23. mai kl. 17.30-18.30: Oppstart trening med Oppstartsansvarlig og trenere. Treningssted: Flåtestad Kunstgress.

 


Påmelding Putteskolen 2018

Les godt igjennom veiledningen nedenfor først, og følg til slutt linken nederst til påmeldingsskjemaet.

 

Veiledning for registrering som spillere eller trener/lagleder til Putteskolen 2018
Alle felt i skjemaet med * må fylles ut.

Legg inn opplysninger på den som skal registreres.

Husk at dersom du både skal melde på barnet ditt som spiller og deg selv som trener/lagleder så må du gjennomføre prosessen 2 ganger; en gang for å melde på ditt barn og en gang for å melde på deg selv.

Eventuell tilleggsinformasjon: her kan du fylle ut viktig informasjon du ønsker vi skal vite om barnet ditt (allergier o.l), eller om du ønsker å være trener eller lagleder for Gutter2012 eller Jenter2012.

Viktig å vite: Tilgang til app og nettsiden til Treningsøkta.no vil først være tilgjengelig etter at Oppstartsansvarlig har registret barnet til rett lag. Dette skjer like før treningsoppstart.

Har du spørsmål, så send dette til putteskolen@oppegardil.no

 

Gå til påmeldingsskjema for Putteskolen 2018>>

 

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift