Oppegård IL

Putteskolen

Putteskolen

Generelt om Putteskolen
Putteskolen er et prosjekt i regi av fotballgruppa i Oppegård Idrettslag, beregnet for barn som skal begynne på skolen inneværende år. For veldig mange er Putteskolen det første møte med Oppegård Idrettslag og organisert fotball. Målet med Putteskolen er å utvikle vennskap og kunnskap om Fair Play i tidlig alder, det vil si at barna skal få mulighet til å bli godt kjent med hverandre uavhengig av hvilken skole eller nabolag de hører til. Vi vil fremheve og utvikle gode relasjoner for å skape trygghet og respekt overfor hverandre. Gjennom å forsterke viktigheten med vennskap mellom barna vil vi være med på å forebygge mobbing og utestengelse.

Det er ikke seriespill det første året, men lagene vil delta på klubbens egen Bilia Cup i oktober. Det kan også være aktuelt med ett viss grad av organiserte kamper i samarbeid med våre samarbeidsklubber i Follo-området, i den grad lagene selv ønsker dette. Utover dette står lagene fritt til å delta på andre eksterne arrangementer det første året.

Treningen er basert på en trening i uken. Lagene deles inn i jente- og guttelag fra dag 2 på treningene. Oppstartsansvarlig ser til at trenerne følger retningslinjer og tenker differensiering og ikke topping.


Ressursbehov
Alle yngre lag i Oppegård IL Fotball er foreldredrevet, med god støtte fra fotballgruppa sentralt. Alle foreldre anses i utgangspunktet som ressurspersoner for laget. Putteskolen er avhengig av at foreldre er villig til å påta seg konkrete verv som trenere, lagledere og andre spesifiserte roller i lagene. For de som melder seg som ressurser tilbyr klubben både sportslige og administrative kurs i regi av Oslo Fotballkrets. Meld deg som ressursperson på samme måte som du melder inn ditt barn

                                                   

Informasjonsmøte og foreldremøte
Informasjonsmøte: I forkant av oppstarten avholdes det et informasjonsmøte for alle foreldre. Her vil du få informasjon om Putteskolen, og om Oppegård IL Fotball generelt. 

LAST NED REFERAT FRA PUTTESKOLEN 2017 >>

Foreldremøte: Gjennomføres på høsten i august/september. Informasjon om klubben (verdier, mål, retningslinjer, organisering av klubben og foreldrevettregler) blir presentert, i tillegg til informasjon om Putteskolen og de ulike rollene et lag trenger.

Last ned referat fra informasjonsmøte Putteskolen 

Forberedelse av trenere
Oppegård IL Fotball arrangerer Barnefotballkvelden for nye trenere og lagledere på Putteskolen. Dette er en kurskveld som er kombinert med både teori og praksis ute. Kvelden er åpen for alle og avholdes av en instruktør fra NFF som gjennomgår verdigrunnlaget og prinsippene for barnefotballen. Innholdet har fokus på aldersgruppen 6 - 8 år.Oppstart treninger
Putteskolen starter opp i mai hvert år og varer frem til 30.desember. Putteskolen 2017 gjennomføres for gutter og jenter født i 2011, dvs. barn som skal begynne i første klasse ved skolestart høsten 2017.

 • På den første treningen er fokuset at alle barna (og foreldrene) får høre litt om klubben, dets visjon: «Der alle har glede av å være» og fotballens mål: «Flest mulig, lengst mulig» og  om Fair Play, før det deles ut ball og drakt. Deretter er det tid for å bli kjent på banen og med ball – litt lek / lette øvelser gjøres med ballen.

 • På den andre treningen vil trenere og lagleder ha ansvaret. Oppstartsansvarlig er tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål fra foreldre.

Lagene deles inn i jente- og guttelag fra dag 2 på treningene. Oppstartsansvarlig ser til at de følger retningslinjer og tenker differensiering og ikke topping

NB! Det er viktig at trenerteamet får satt seg ned i forkant av første trening for å bli kjent med hverandre, og å kunne legge opp et treningsopplegg for lagene.Treningsavgift og medlemskontingent
"Putteskolen" er navnet på den yngste årgangen i Oppegård IL fotball. Det betyr at innmelding til Putteskolen betyr påmelding til første års fotball som varer ut året. Det innebærer medlemskontingent til klubben og treningsavgift til fotballgruppa. Medlemskontingent og treningsavgift faktureres separat på hver sin faktura. Fakturaer for deltakelse på Putteskolen sendes ut etter 3 uker med prøvetrening i mai. Ny sesong starter 1.1.2018 og lagene går over fra å hete Putteskole til å få et lagsnavn. Som f.eks J11 (Jenter 7 år)

Mer informasjon om treningsavgiften >>

Mer informasjon om medlemskontingenten >>

 

Viktige datoer Putteskolen 2017

Torsdag 23.mars kl. 18.00-20.00: Informasjonsmøte for foreldre på Østre Greverud Idrettshus
Tirsdag 4.april. kl. 18.00-22.00: Barnefotballkvelden for trenere og lagledere
Torsdag 4. mai: Oppstart treninger

Treningene for G2011 er på tirsdager kl. 17.30 - 18.30 på Østre Greverud Kunstgress (ØGK)
Treningene for J2011 er på torsdager kl. 17.30 - 18.30 på Østre Greverud Kunstgress (ØGK)

Etter endt påmelding vil barnet få utdelt drakt (t-skjorte) og ball av trenere / lagleder
Minner om at barnet må ha med drikkeflaske og leggskinn på alle treninger
 

Påmelding Putteskolen 2017
Det er nå åpnet for påmelding til årets Putteskole. Les godt igjennom veiledningen nedenfor først og følg til slutt linken nederst til påmeldingsskjemaet. Dersom du melder din interesse som trener, lagleder eller ressursperson for laget må du i tillegg til registrering/påmelding av ditt barn også registrerer deg selv som ressurs på ett eget skjema.


Veiledning for registrering som spillere eller trener/lagleder i Treningsøkta.no/s2s

 1. Gå først til vårt påmeldingsskjema på Treningsøkta.no/s2S (se link nedenfor). Du kommer da inn på vårt påmeldingskjema og skal bruke følgende brukernavn og passord for å logge deg på skjemaet. 
  • Brukernavn: registrering
  • Passord: putteskolen
 2. Merk at alle felt i skjemaet med * må fylles ut.
 3. I tillegg MÅ det legges inn epostadresse for den som registreres. Dette er den epostadressen som vil bli brukt i i klubbens videre kommuniksjon med den som ha meldt seg på og i neste omgang i klubbens medlemssystem. 
 4. Velg navnet Marianne Clemetsen som S2S Admin
 5. Legg inn opplysninger på den som skal registreres. Husk at dersom du både skal melde på barnet ditt som spiller og deg selv som trener/lagleder så må du gjennomføre prosessen for begge
 6. Skal du registrere deg selv som ressursperson/trener/lagleder så skriv inn rollen du ønsker i kommentarfeltet.

Har du spørsmål så send dette til putteskolen@oppegardil.no  
 

Gå til påmeldingsskjema for Putteskolen 2017 >>

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift