Oppegård IL

Treningsavgifter

Treningsavgifter

Satser treningsavgifter 2017 (1.januar-30.desember)

Alle som trener med ett eller flere lag/årganger i Oppegård IL Fotball skal betale treningsavgift. Følgende treningsavgifter er gjeldene for 2017

Medlemstype Treningsavgift
Putteskolen (2011)                                  900
7 - 8 år 1500
9 - 10 år 1800
11 -12 år 2300
13 - 16 år 2800
17 - 19 år 2800
Senior A-lag 11'er 2850
Senior Rekrutt 11'er 2350
Senior 7'er 1500
Old Boys M33/M40 1600
Old Boys M48 1500


Betaling av treningsavgift

 • Fotballgruppa sender ut faktura for treningsavgift i februar/mars hvert år.
 • Fakturagrunnlaget er laglister fra lagleder som oppdateres i løpet av februar. 
 • Faktura sendes pr. epost til alle medlemmers hovedadresse og pr. post til medlemmer uten registrert epostadresse.
 • Faktura for egenandeler betalte trenere i ungdomslag faktureres sammen med ordinær treningsavgift.
 • Treningsavgifter skal være betalt for at spillere skal være spilleberettiget for Oppegård IL.
 • Spillere over 18 år som ikke gjør opp treningsavgiften innen utløp av betalingsfrist for 1.gangs purring, eller har gjort konkret avtale med klubb om utsettelse eller avbetaling, settes inaktive i fotballregisteret FIKS og er verken spillerberettiget eller forsikret i Oppegård IL før treningsavgiften er gjort opp.
 • Fotballforsikring er inkl. i treningsavgift for alle årganger, men for spillere over 12 år forutsetter det at evt. overgang fra tidligere klubb er utført og i orden.
 • Spillere som begynner på høsten betaler halv treningsavgift. Sum fremkommer ved utsending av giro.
 • Ingen er spilleberettiget før treningsavgift er betalt. Herav ligger også evt. skyldig avgift fra tidligere år. 
 • Lagledere og trenere kan om ønskelig selv holde oversikt over status for betalt treningsavgift for spillere på sitt lag via lagsidene på klubbens plattform for medlemsregister og hjemmeside, 123klubb.no. Ta eventuelt kontakt med fotball@oppegardil.no for tilgang på brukernavn og passord.
 • I utgangspunktet gis ingen redusert avgift og/eller refusjon av innbetalt treningsavgift for spillere som slutter i løpet av året. Dette fordi det er mange spillere som slutter/begynner gjennom hele året og klubben har ikke mulighet til å gi individuell pris til alle.
   

Fakturering av treningsavgift - les nedenstående før du betaler

 • Betaling gjøres ved bruk av KID-nr. til felleskonto hos vår samarbeidspartner KX Products
 • Ikke betal for flere i familien på samme innbetaling, KID-nr. er knyttet til den enkelte spiller og er viktig å benytte. 
 • Det er anledning til å fordele treningsavgiften over flere betalinger. Har du behov for å dele betalingen ta kontakt med henriette@oppegardil.no for nærmere avtale.
 • Fakturaer treningsavgift for 2017 blir sendt ut i februar/mars.
 • Fakturaer treningsavgift for Putteskolen 2017 (mai-desember) sendes ut i begynnelsen av juni.
   

Hva dekker treningsavgiften

Nedenfor ser du eksempler på utgifter klubben dekker for lagene/spillerne i klubben.

 • Alle avgifter til kretsen for seriepåmelding og påmelding til OBOS Cup
 • Fotballforsikring
 • Overgang fra evt. tidligere klubb
 • Trenere (for de ungdomslag som har lønnede trenere)
 • Baneleie for tider tildelt av klubben
 • Spillerutviklingstiltak
 • Dommere
 • Spillerdrakter (en drakt pr. spiller)
 • Lagsutstyr (kjegler, baller, vester osv.)
 • Førstehjelpsutstyr
 • Subsidiert bekledning til trenere, lagledere og øvrig støtteapparat
 • Kurs for trenere/ledere

Spillere dekker selv shorts, strømper, leggskinn og fotballsko for å ha komplett kampantrekk. Deltagelse på cuper (påmeldingsavgifter, overnatting, bespisning osv) dekkes av lagene.

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift