Avaldsnes

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter
Medlemskontingent 2016          
Kontingent betales av samtlige medlemmer uansett aktivitet, og om en bare er passiv medlem.
Forfall er i april måned.          
             
Aktivitetsavgift          
Aktivitetsavgift betales av alle som deltar i en aktivitet, og kommer i tillegg til kontingenten. 
Det betales aktivitetsavgift for alle aktiviteter et medlem deltar i. Det betyr at en som deltar i
både fotball og håndball betaler aktivitetsavgift for to aktiviteter i tillegg til medlemskontingenten. 
I Idrettsskolen (5-10 år) betales kun en aktivitetsavgift.      
Utsendelse av aktivitetsavgift skjer i februar (Håndball), mars/april (Idrettsskolen) og  
mai/juni (fotball).            
Aktivitetsavgift betales i. h.t. tilhørende aldersgruppe, og IKKE i forhold til hvilket lag de deltar på.
Satser for 2016:          
  Alle Tillegg Aktivitetsavgift pr. idrett  
NIVÅ Kontingent Fotball * Håndball** Ski Trim  
Senior A  300 1.850 1.200 650 0  
Senior mosjon 300 1.500 650   0  
Ungdom 16-19  300 1.500 900   0  
Ungdom 13-15 300 1.250 650   0  
Barn 11-12 300 1.100 600   0  
Barn 5-10 300 400 ***  
* I tillegg kommer kr. 600 i spillerlisens/ forsikring til forbund for spillere på senior lag fotball
** I tillegg kommer spillerlisens/forsikring som betales direkte til Norges Håndballforbund fra 13 år >
*** I tillegg kommer treningsgebyr, kr. 300, ved trening i fotballhallen 8 til 10 år  
             
             
Familierabatt:                                                
Maksimalt kr. 3.500,- totalt i kontingent og aktivitetsavgifter pr. familie (eks. lisens/forsikring).
Den enkelte familie må selv besørge korrekt innbetaling, beregning, hvis maks beløp overstiges,
da vårt datasystem ikke kan holde rede på dette. Hvis tvil, ta kontakt med daglig leder.  
Når mottatt krav, send samlet innbetaling av kr. 3.500,- og oppgi alle medlemsnr.  
             
Medlemmer kan få fordelt betaling på flere måneder hvis ønskelig    
             
Ledere/ trenere:          
Ledere og trenere betaler. Avdeling belastes for kontingent.    
             
Nærmere informasjon kan gis av daglig leder, Norvald A. Kaldheim,    
tlf. 52 84 33 06 (08.00-15.30), eller e-post ail@avaldsnes.no      
             

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products