Aksla IL

Kampvert

Kampvert

                                                                   

Kampvert

Oppgaver

 

Ordningen: 
- En person (forelder) fra hjemmelaget oppnevnes som kampens kampvert 
- Personen ifører seg Akslas kampvert-vest(henger i utstyrbua)
- Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kampens kampvert, slik at mange får et forhold til dens oppgaver 

 

Kampvertens oppgaver: 

- Ansvarlig for gjester og dommer på arrangamanget(kampen) 
- Ta i mot gjestende lag og ønske velkommen(Sørge for ryddig garderobe) 
- Ta i mot dommer(Låse opp dommergarderobe og tilby kaffe, brus eller vann og frukt)
- Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (hvordan foreta innbytter, ev. sykdommer, språk) 
- Bidra til at det gjennomføres FP-hilsen 
- Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen 
- Gripe inn ved nødvendighet

Med dette menes det å ivareta dommerens suverenitet i kampsituasjon ved å tiltale

voksenpersoner, så som publikum, trenere, lagledere og andre, som høylytt

protesterer/kommenterer dommerens avgjørelser. Vert har myndighet til å bortvise

personer fra banen/området, ”som er ekstra vanskelige”. 

- Takke gjestende lag og dommer for kampen og ønske velkommen tilbake

- Betale dommer eller ta i mot dommerrekning(Kretsdommer)

- Legge dommerrekning i postkasse til Daglig Leder.

- Sørge for at begge garderober er ryddig etter bruk.

 

God kamp

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products