Lillehammer KFK

Fadderordning

Fadderordning
VEDLEGG
Vis fil Faddere.xlsx

Senior/juniorspillere stiller som faddere for lag i barnefotballen. Dette er et tiltak for å fokusere på klubbfølelse, samhold og positive jenteforbilder for barn i klubben.

 

Lagene i barnefotballen får tildelt to faddere pr. lag/treningsgruppe. Disse deltar på inntil en trening i måneden og en kamp i vår- og høsthalvåret.

Trenere/lagledere i barnefotballen er ansvarlige for å kontakte sine faddere.

 

Sportsutvalget er ansvarlige for fadderordningen.

Lillehammer Kvinnefotballklubb - stiftet 2.11.1987
Besøksadresse: Klubbhuset på Stampesletta 
Postnr/Sted: 2603 Lillehammer 
Epostadresse: d
agligleder@lkfk.no
Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til mona.sobye.tollefsrud@ikomm.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products