Sotra SK

FFO / AFO

FFO / AFO

 

i kommer til å tilby de som er hos oss og ønsker det, håndball rettet trening to ga

Sotra SK - Skolefritidsordning

 

                

 

Vi vil etter nyttår starte egen håndballgruppe på vår fritidsordning.

Vi kommer til å tilby for de som ønsker det, håndballrettet trening to dager i uken på vår fritidsordning. Dette blir et tillegg for de som går på AFO (aktivitetsfritidsordnig), men er selvfølgelg åpent for alle og kun et ekstra tilbud.

Det blir vanlig AFO med allsidig aktivitet for de som ønsker det.

Sotra Sportsklubb tilbyr en aktiv SFO ordning for barn i 2. til 7. klasse, og som fortrinnsvis går på skole på Litle Sotra.

Ordningen er ment som en erstatning eller suplement til de som ønsker mer aktivitet etter skoletiden, og hvor det også tilbys tranport, leksehjelp og mat.

  

Konseptet er med grunnlag i;

  1. Skape bevegelsesglede gjennom variert aktivitet
  2. Bidra til gode vaner i forhold til kosthold, ,lekser, respekt, folkeskikk, fair play
  3. Trygge og klare rammer, se alle, ta ansvar, mobbefritt etc
  4. Gi hver enkelt mulighet til å bli best mulig utifra sine forutsetninger

Hva vi tilbyr

Sotra Sportsklubb tilbyr SFO ordningene opptil 5 dager i uken for elever i 2. til 7. klasse, og tilbudet varer hver dag fra skoleslutt til kl. 16:30 med tilsyn fram til 17:00

Mat og transport

Ved skoleslutt blir alle elevene hentet med Sotra SK bussen ved sin skole.

Når de kommer til Idrettsparken venter en god lunsj, som 2 ganger i uken består av varmmat.

Leksehjelp

Det vil være avsatt tid til å gjøre lekser i både FFO og AFO. Det vil ikke være pedagogisk leksehjelp, men vi vil ha tilsyn og mulighet for hjelp av voksen person.

Skoleåret

FFO / AFO følger skoleåret i Fjell Kommune. I tillegg tilbyr vi hele dager (8:30 til 16:30) i skolens høstferie, vinterferie og skolenes planleggingsdager.
Det vil også være mulighet for å utvide året med 1 uke  i hver «ende» av sommerferien

 

 

OBS
Ved registrering er følgende viktig;

- Etter at du trykker på "AKTIV" knappen får du valg om hva påmelidngen gjelder. Velg AFO eller FFO

- I "MERKANDER" fyller du inn navn og kontaktinformasjon til mor / far

Sotra sportsklubb - Idrettsvegen 50 - 5353 STRAUME - post@sotrask.no  Telefon; 99 38 88 88  WEB; www.sotrask.no

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift