Viking FK

Team Viking - et klubbsamarbeid for jenter 11-14 år

Team Viking - et klubbsamarbeid for jenter 11-14 år

 

Team Viking

Et klubbsamarbeid. For i sammen blir vi bedre.                                        

 

Viking Satellitt er et samarbeid mellom mange klubber i Stavangerregionen.

Vi trenger å løfte jentene. Vi vil gjerne at fotballjentene skal bli flere og bedre – i hele regionen. Og vi har lyst til å ta oss godt av også de jentene som vil mer. Vi ønsker at de ivrige fotballjentene skal få tatt ut sitt potensial, skal få øve og bryne seg og se hvor gode de kan bli. Disse jentene trenger også å se at de ikke er alene om å ønske å satse på fotball.

Av disse grunnene trenger vi å samle krefter og derfor er Team Viking.

Team Viking er et supplement til treningstilbudet i klubbene og består av spillere, trenere og ledere fra en rekke klubber i den midtre delen av Rogaland. Team Vikingtrenere og lederkrefter står for både entusiasme, solide fotballfaglige og pedagogiske kvaliteter.

Viking stiller med en profesjonell treneressurs hver 2. uke og har en egen Team Viking koordinator. I lag med alle trenerne vil dette bidra til et sportslig godt tilbud med god organisering og kommunikasjon.

 

For hvem:

Jenter 11-14 år. Vi ser etter jenter med utviklingspotensial, men som allerede holder høyt nivå i sin aldersklasse, viser gode holdninger og bruker mye tid på egentrening.

 

Når og hvor:

Fredag kl. 16 - 18 i Randaberg Arena. De gangene Team Viking må vike for annen aktivitet (for eksempel A- lags kamper), flyttes Team Viking til Vikinghallen eller andre treningsfelt.

 

Retningslinjer:

Et klubbsamarbeid må ha god dialog mellom klubbene. Derfor er det utarbeidet klare retningslinjer som alle må forholde seg til.

  • Ved etablering av nytt kull:

Viking informerer alle klubbene i Stavangerregionen om dette. Klubbene melder inn aktuelle spillere til Team Viking koordinator. Viking kontakter klubbene ved daglig leder, om kandidater meldes inn via andre kanaler enn klubbens administrasjon.

  • Når ny spiller vil prøve seg - et hospiteringsordning: 

Team Viking koordinator vil alltid sørge for at spillerens klubb, ved daglig leder, blir informert om dette.

Se egne retningslinjer for opptak/hospiteringsordning.

 

Deltakelse på Viking Satellitt koster kr 1500,- pr halvår. I tillegg til fredagstreningene inkluderer dette også to fotballskoler i Vikinghallen og en egen Team Viking Diadora trøye.

Fotballskolene er:

  • 17.-18.mars 2018 i Vikinghallen
  • 1.-2. desember 2018 i Vikinghallen

Team Viking treningsgruppene er dynamiske i den forstand at nye jenter kan komme til og at jenter kan tre ut av gruppene.

Her beskrives retningslinjer for:

•             Opptak av nye  jenter i gruppene - hospiteringsordningen

•             Uttreden av gruppene

 

Opptak av nye Jenter - Hospiteringsordningen

Hospiteringsordningen representerer en mulighet for nye jenter til å trene med Team Viking gruppene. Normalt vil dette være 1-3 fredager etter hverandre.

Formålet med ordningen er å identifisere jenter som bør innkalles til å bli med permanent i gruppene. For å bli tatt opp i gruppene, må det ligge en vurdering bak, at jentene vil være med på å heve nivået i eksisterende gruppe.

Vi er avhengig av å få innmelding av kandidater, herunder vurderinger, fra klubber og trenere. Vi ser etter jenter med utviklingspotensial, som allerede holder høyt nivå i sin aldersklasse, viser gode holdninger og bruker mye tid på egentrening.

Vurdering av evt. opptak i gruppene skjer ut fra disse innspillene, ut fra hva jentene viser i forbindelse med hospitering og ut fra evt. annen kjennskap til jentene. Det er trenerteamet, hovedtrener og trener, på de enkelte gruppene som tar den endelige beslutningen.

Hospitering og evt. opptak av nye jenter skjer løpende.

Ordningen koordineres av:

 •            Team Viking koordinator: Egil Thomas Andersen

Epost: et_andersen@hotmail.com

Mobil: 909 39 905

 

Uttreden Fra eksisterende grupper

Om spillere ikke utviser de forventede holdninger og prioriterer aktivitetene i Team Viking, vil det være fornuftig å tre ut av gruppen. Det vil alltid være god dialog med spiller, foresatte og trener, om dette blir et tema.

Det kan også tenkes at manglende prioritering av aktiviteter i egen klubb kan medføre slik uttreden, dersom klubbene melder dette inn som en problemstilling. I slike tilfeller vil det i forkant være en dialog, slik at jentene og deres foreldre gis en sjanse til å avklare evt. misforståelser og rydde opp i forholdene.

Til sist kan det også tenkes at enkelte jenter og foreldre basert på egne vurderinger velger å trekke seg fra Team Viking.

 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift