Nymark IL

Medlemskontingent

Medlemskontingent

Alle utøvere i Nymark IL må betale medlemskontingent. Medlemskontingenten er
personlig og innkreves forskuddsvis av klubben. 

Ved å betale medlemskontingent blir man medlem i klubben.

Medlemsskap i klubben er en forutsetning for å kunne representere klubben i trening og kamp.

Medlemskontingentens størrelse fastsettes årlig av klubbens årsmøte. 
Medlemskontingent innkreves årlig normalt i løpet av mars/april.

Nymark IL benytter 123 klubb v/Kx Products sitt opplegg for medlemsarkiv og til innkreving av
medlemskontingent. Klubben laster inn all nødvendig informasjon
som danner grunnlag for fakturering, mens innbetalingene skjer til Kx Products som
deretter overfører aktuelle beløp til Nymark IL. 

Eventuelle spørsmål rundt medlemskontingent kan rettes til klubben via
post@nymarkil.no eller på e-post adressen som står på mottatt giro.

Kontingentsatser 2017
Voksne aktive fotball                kr. 2300,-
Voksne aktive andre                 kr. 2100,-
Voksne trim/mosjon                 kr. 1200,-
Voksne støttemedlemmer         kr. 350,-
Ungdom (13-16 år)                    kr. 1600,-
Barn (6-12 år)                           kr. 1000,- 
**Søskenmoderasjon                 kr. 200,- 

**Gjelder fra barn nr. 2 (full kontingent for første barn, reduksjon for barn 2 osv.) Omfatter søsken t.om 19 år                     

 

Nymark IL
Postadresse: Postboks 13, 5821 Bergen
Besøksadresse: Fredrik Stangsvei 14
post@nymarkil.no

 

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift