Rival

Klubbsiden NHF

Klubbsiden NHF
  • Brukes for å registrere nye personer i klubben, sjekke at lisens er betalt, finne KID for lisens og gjennomføre elektroniske overganger.
  • Sportslig leder bruker denne siden til påmelding av lag innen 1. mai.
  • Dommeransvarlig bruker denne siden til å melde inn dommere.
  • Brukernavn: 110600313355   Passord: 95383887

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products