Rival

Overgang/Utlån

Overgang/Utlån
  • I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder både for spillere og dommere i alle aldersklasser.
  • Det er nå mulighet for elektronisk registrering av overgang/utlån på personlig side eller klubbsiden. Informasjon om fremgangsmåte finner du her.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products