Rival

Aktivitetsserien MINI - J/G11

Aktivitetsserien MINI - J/G11

Aktivitetsserien MINI-J/G11

 • Hvert lag har ansvar for sine arrangement satt opp av NHF Region SørVest.
   
 • Alle lag som deltar skal signere på kampdokumentasjonsskjemaet som du finner vedlagt på siden her. Utfylt skjema sendes til kamprapport.rsvn@handball.no.  
   
 • For J/G 11 gjelder følgende:
  • Spilles på hel bane med 6 spillere
  • Verdiseilene skal henges opp.
  • Det skal være en benk på hver side av sekretariat til hjemme- og bortelag.
  • 1 person skal sitte i sekretariat under hver kamp. Instrukser finnes i arrangementskofferten.
  • Bemanning i kiosk etter avtale.
  • Se egne rutiner for kiosk.
  • Alt utstyr ryddes på plass etter endt arrangement.
    
 • For MINI – J/G10 gjelder følgende:
  • Spilles på tre baner på tvers i hallen
  • Oppmerkede baner en nå på plass.
  • Verdiseilene skal henges opp
  • To benker plasseres ved hver bane til lagene som spiller.
  • En person sitter i sekretariatet og styrer tiden for begge baner. Det skal ikke føres resultat.
  • All tape må fjernes fra gulvet og alt utstyr må settes på plass etter endt arrangement.
  • Bemanning i kiosk etter avtale.
  • Se egne rutiner for kiosk.
  • Alt utstyr ryddes på plass etter endt arrangement.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products