Rival

Lisens

Lisens
  • Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.
  • Har man betalt lisens én gang vil man få tilsendt innbetalingsblankett i posten. Skulle dette ikke skje kan lagleder finne KID på klubbsiden.
  • J/G 12 lagledere må inn på klubbsiden og registrere spillerne som nye personer i klubben. Når spilleren er registrert vil det opprettes en KID som må benyttes ved innbetaling.
  • Informasjon og innbetalingsblankett finner du på denne siden.
  • Registrering av skader gjøres elektronisk på Gjensidige sine hjemmesider.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products