Byåsen idrettslag

POLITIATTEST

POLITIATTEST

I Byåsen IL blir ordningen om politiattest håndtert på følgende måte:

Ny ordning fra 1.juni 2014 er beskrevet her :  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Ny ordning innebærer at det kan søkes elektronisk. 

Innhenting av politiattester er delegert fra hovedstyret til de enkelte avdelinger som skal ha definert person som politiattestansvarlig.  Nestleder i hovedstyrets arbeidsutvalg er politiattestansvarlig for hele idrettslaget og følger opp avdelingene.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen 
Styret i Byåsen IL

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products