Byåsen idrettslag

POLITIATTEST

POLITIATTEST

I Byåsen IL blir ordningen om politiattest håndtert i henhold til anbefaling fra Norges idrettsforbund. 

Ny ordning fra juni 2017 er beskrevet her :  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Innhenting av politiattester er delegert fra hovedstyret til de enkelte avdelinger som skal ha definert person som politiattestansvarlig.  Nestleder i hovedstyrets arbeidsutvalg er politiattestansvarlig for hele idrettslaget og følger opp avdelingene.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen 
Styret i Byåsen IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift