Vålerenga Fotball

Hva koster det?

Hva koster det?

Medlemskontingent 2018

Alle: 300,-

 

Treningsavgift 2018

Treningsavgiften går til å dekke driften av lagene. Midlene brukes til treningstider, godtgjørelse til trenere, utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie, bidrag til cup’erog oppvarmet kunstgress. Videre brukes midlene til å organisere dugnader som igjen generer penger, sportslig utvikling og gleder for klubben. Treningsavgift varierer med lagene, avhengig av aktivitets- og satsingsnivå.

Dersom du ønsker betalingsavtale, ta kontakt med bredde@vif.no

 

Treningsavgifter 2018

 

Barnelagene (G/J 5-12)

Satser for treningsavgift del 1 i barneavdelingen 2018:

G12 Satsningslag: 3900,-
G/J12: 2800,-
G/J11: 2800,-
G/J10: 2400,-
G/J9: 2400  
G/J8: 2000,- 
G/J7: 2000,-
G/J6: 1500,-
G/J5: 1100,-

 

Satser for treningsavgift del 2 i barneavdelingen 2018:

I mai sender vi treningsavgift (2. del). Det er mulig å jobbe tre vakter på Intility Arena innen 16 mai for å slippe treningsavgift del to. Ta kontakt med Karen Werner: karen@vif.no

Alle barnelag: 1150,-

 

Ungdomslagene (Gutt/jente 13-19):

Satser for treningsavgift del 1 i ungdomsavdelingen  2018:

G13 - 2/3/4/:   4000,-

G14 - 2/3/4/:   4000,-
G15 - 2/3/4:      4000,-
G16 - 2/3/4:      4000,-
JR 2/3:          4000,-

J17: 3800,-

J15: 3800,-

J13: 3500,-

 

Satser for treningsavgift del 2 i ungdomsavdelingen 2018:

I mai sender vi treningsavgift (2. del). Det er mulig å jobbe tre vakter på Intility Arena innen 16 mai for å slippe treningsavgift del to. Ta kontakt med Karen Werner: karen@vif.no

Alle ungdomslag: 1150,-

 

Talentlag (Jenter 13-19)

Satser for treningsavgift del 1 talent jenter 2018:

J19 (13-19 år): 4000,-

 

Satser for treningsavgift del 2 talent jenter 2018:

Alle talentlag: 1150,- I mai sender vi treningsavgift (2. del). Det er mulig å jobbe tre vakter på Intility Arena innen 16 mai for å slippe treningsavgift del to. Ta kontakt med Karen Werner: karen@vif.no 

 

Damer rekrutt:

Treningsavgift 2018:

 

Damer rekrutt: 4000,-

Satser for treningsavgift del 2 damer rekrutt 2016: 1150,- I mai sender vi treningsavgift (2. del). Det er mulig å jobbe tre vakter på Intility Arena innen 16 mai for å slippe treningsavgift del to. Ta kontakt med Karen Werner: karen@vif.no 

 

Talentlagene(Gutt 13-19):

Satser for treningsavgift del 1 talent 2018:

U16 Elite: 5500,-
U14 Elite: 5500,-
 

Satser for treningsavgift del 2 i talentavdelingen 2018:

Alle talentlag: 1150,- I mai sender vi treningsavgift (2. del). Det er mulig å jobbe tre vakter på Intility Arena innen 16 mai for å slippe treningsavgift del to. Ta kontakt med Karen Werner: karen@vif.no 

 

Voksenlagene:

Treningsavgift 2018:

Senior 3(6.div): 2500,-

Senior 3 damer: 2500,-

Damer 7'er: 1800,-

Herrer 7'er: 1800,-

Oldboys (Herrer 7'er, M33 og M48): 2200,-

United: 1100,-

 

Satser for treningsavgift del 2 for alle voksenlagene 2018:

Alle lag (ikke Unified): 500,- I mai sender vi treningsavgift (2. del).

 

Utstyr

VIF-drakt, VIF-shorts og VIF-strømper er obligatorisk kampantrekk. Lagene låner drakter av klubben, mens spillere selv må ha shorts og strømper i VålerengaSjappa som ligger på Intility Stadion.

 

Medlemskontingent 2017

Alle: 300,-

 

Treningsavgift 2017

Treningsavgiften går til å dekke driften av lagene. Midlene brukes til treningstider, godtgjørelse til trenere, utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie, bidrag til cup’erog oppvarmet kunstgress. Videre brukes midlene til å organisere dugnader som igjen generer penger, sportslig utvikling og gleder for klubben. Treningsavgift varierer med lagene, avhengig av aktivitets- og satsingsnivå.

Dersom du ønsker betalingsavtale, ta kontakt med bredde@vif.no

 

Treningsavgifter 2017

 

Barnelagene (G/J 5-12)

Satser for treningsavgift del 1 i barneavdelingen 2016:

G12 Satsningslag: 3900,-
G/J12: 2800,-
G/J11: 2800,-
G/J10: 2400,-
G/J9: 2400  
G/J8: 2000,- 
G/J7: 2000,-
G/J6: 1500,-
G/J5: 1100,-

 

Satser for treningsavgift del 2 i barneavdelingen 2017:

I mai sender vi treningsavgift (2. del). Det er mulig å jobbe tre vakter på Intility Arena innen 16 mai for å slippe treningsavgift del to. Ta kontakt med Karen Werner: karen@vif.no 

Alle barnelag: 1150,-

 

Ungdomslagene (Gutt/jente 13-19):

Satser for treningsavgift del 1 i ungdomsavdelingen  2017:

G13 - 2/3/4/:   4000,-

G14 - 2/3/4/:   4000,-
G15 - 2/3/4:      4000,-
G16 - 2/3/4:      4000,-
JR 2/3:          4000,-

J17: 3800,-

J16: 3800,-

J14: 3500,-

J13: 3500,-

Satser for treningsavgift del 2 i ungdomsavdelingen 2017:

I mai sender vi treningsavgift (2. del). Det er mulig å jobbe tre vakter på Intility Arena innen 16 mai for å slippe treningsavgift del to. Ta kontakt med Karen Werner: karen@vif.no 

Alle ungdomslag: 1150,-

 

Talentlag (Jenter 13-19)

Satser for treningsavgift del 1 talent jenter 2017:

J19 (13-19 år): 4000,-

 

Satser for treningsavgift del 2 talent jenter 2017:

Alle talentlag: 1150,-  I mai sender vi treningsavgift (2. del). 

 

Damer rekrutt:

Treningsavgift 2017:

 

Damer rekrutt: 4000,-

Satser for treningsavgift del 2 damer rekrutt 2016: 1150- I mai sender vi treningsavgift (2. del).

 

Talentlagene(Gutt 13-19):

Satser for treningsavgift del 1 talent 2017:

U16 Elite: 5500,-
U14 Elite: 5500,-
 

Satser for treningsavgift del 2 i talentavdelingen 2017:

Alle talentlag: 1150,- I mai sender vi treningsavgift (2. del). Det er mulig å jobbe tre vakter på Intility Arena innen 16 mai for å slippe treningsavgift del to. Ta kontakt med Karen Werner: karen@vif.no 

 

Voksenlagene:

Treningsavgift 2017:

Senior 3(6.div): 2500,-

Senior 5(8.div U20): 2500,-

Senior 6(8.div): 2200,-

Senior 3 damer: 2500,-

Damer 7'er: 1800,-

Herrer 7'er: 1800,-

Oldboys (Herrer 7'er, M33 og M48): 2200,-

United: 1100,-

 

Satser for treningsavgift del 2 for alle voksenlagene 2017:

Alle lag (ikke Unified): 500,- I mai sender vi treningsavgift (2. del).

 

Utstyr

VIF-drakt, VIF-shorts og VIF-strømper er obligatorisk kampantrekk. Lagene låner drakter av klubben, mens spillere selv må ha shorts og strømper. Shorts, strømper og treningstøy kan kjøpes i Vålerenga Sjappa som ligger på Intility Arena.

 

 

Tidligere år:

Medlemskontingent 2016

Alle: 300,-

Nytt for medlemsskap 2016 er at alle typer koster 300,- uansett alder, og om man er aktiv eller støttemedlem. Familiemedlemsskap eksisterer ikke lenger.

 

Treningsavgift 2016

Treningsavgiften går til å dekke driften av lagene. Midlene brukes til treningstider, godtgjørelse til trenere, utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie, bidrag til cup’erog oppvarmet kunstgress. Videre brukes midlene til å organisere dugnader som igjen generer penger, sportslig utvikling og gleder for klubben. Treningsavgift varierer med lagene, avhengig av aktivitets- og satsingsnivå.

Dersom du ønsker betalingsavtale, ta kontakt med bredde@vif.no

 

Treningsavgifter 2016

 

Barnelagene (G/J 5-12)

Satser for treningsavgift del 1 i barneavdelingen 2016:

G12 Satsningslag: 3900,-
G/J12: 2800,-
G/J11: 2800,-
G/J10: 2400,-
G/J9: 2400 
G/J8: 2000,- 
G/J7: 2000,-
G/J6: 1500,-
G/J5: 1100,-

 

Satser for treningsavgift del 2 i barneavdelingen 2016:

I mai sender vi treningsavgift (2. del). Det er mulig å jobbe tre vakter på Ullevål Stadion innen 16 mai for å slippe treningsavgift del to. Ta kontakt med Jan Martin Knashaug: jan.martin.knashaug@vif.no 

Alle barnelag: 1150,-

 

Ungdomslagene (Gutt/jente 13-19):

Satser for treningsavgift del 1 i ungdomsavdelingen  2016:

G03 - 2/3/4/:   4000,-

G02 - 2/3/4/:   4000,-
G01 - 2/:      4000,-
G00 - 2:      4000,-
JR 2/3:          4000,-

J16: 3800,-

J13: 3500,-

Satser for treningsavgift del 2 i ungdomsavdelingen 2016:

I mai sender vi treningsavgift (2. del). Det er mulig å jobbe tre vakter på Ullevål Stadion innen 16 mai for å slippe treningsavgift del to. Ta kontakt med Jan Martin Knashaug: jan.martin.knashaug@vif.no 

Alle ungdomslag: 1150,-

 

 

Talentlagene(Gutt 13-19):

Satser for treningsavgift del 1 talent 2016:

U16 Elite: 5500,-
U14 Elite: 5500,-
 

Satser for treningsavgift del 2 i talentavdelingen 2016:

Alle talentlag: I mai sender vi treningsavgift (2. del). Det er mulig å jobbe tre vakter på Ullevål Stadion innen 16 mai for å slippe treningsavgift del to. Ta kontakt med Jan Martin Knashaug: jan.martin.knashaug@vif.no 

 

Voksenlagene:

Treningsavgift 2016:

Senior 3(5.div): 2500,-

Senior 4(7.div): 2200,-

Senior 5(8.div U20): 2500,-

Senior 6(8.div): 2200,-

Senior 3 damer: 2500,-

Damer 7'er: 1800,-

Herrer 7'er: 1800,-

Oldboys (Herrer 7'er, M33 og M48): 2500,-

United: 1100,-

 

Satser for treningsavgift del 2 for alle voksenlagene 2016:

Alle lag (ikke Unified): 500,- I mai sender vi treningsavgift (2. del).

 

Damer rekrutt:

Treningsavgift 2016:

 

Damer rekrutt: 4000,-

Satser for treningsavgift del 2 damer rekrutt 2016: 500,- I mai sender vi treningsavgift (2. del).

 

Utstyr

VIF-drakt, VIF-shorts og VIF-strømper er obligatorisk kampantrekk. Lagene låner drakter av klubben, mens spillere selv må ha shorts og strømper. For informasjon om priser og åpningstider i klubbshop'en, følg link: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948519393 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift