Rival

Styret 2013/2014

Styret 2013/2014

 

 

Rivals styre er: 

Leder: Ole John Melkevik

Nestleder: Øystein Gøthesen

Sekretær: Karianne  Westergård

Økonomi- og markedsansvarlig: Helge Bøe

Leder sportslig utvalg: Idar Simonsen

Leder arrangements utvalg: Hege Larsen

Styremedlem: Anne Fremmersvik

Styremedlem: Arve Myklebust

 

Styret skal... 

 • Avholde styremøte hver 5. uke i sesongen
 • Gjøre referat kjent på Rivals hjemmeside

 

Styrets leder skal... 

 • Kalle inn til styremøter
 • Lede alle styremøter.
 • Sammen med nestleder sender ut informasjon til organisasjonen via nyhetsbrev på E-post.
 • Delta på møter i sportslig utvalg ved behov
 • Skrive årsmelding
 • Innkalle til årsmøte
 • Evaluere klubbens styringsdokumenter
 • Representere Rival
 • Reforhandle kontrakter i samarbeid med nestleder, daglig leder og økonomiansvarlig.

 

Nestleder skal... 

 • Assisterer leder i hans/hennes verv/stedfortreder
 • Skrive referater
 • Delta på styremøter
 • Organisere lotteri to ganger per sesong.
 • Sammen med leder sende ut informasjon til organisasjonen via nyhetsbrev på E-post.
 • Reforhandle kontrakter i samarbeid med leder, daglig leder og økonomiansvarlig.

 

Markeds- og økonomiansvarlig...

 • Holde regnskapet ajour til enhver tid
 • Ha oversikt over den totale økonomiske situasjonen
 • Informere styremøtet om den økonomiske situasjonen
 • Ha oversikt over inntekter/utgifter
 • Hovedansvar for medlemskontigenten/innkreving
 • Avlegge økonomisk rapport til årsmøte og ellers når styret ber om det.
 • Utbetale trenerkompensasjon
 • Ansvarlig for søknad om driftstilskudd fra Haugesund Kommune.
 • Utbetale tilskudd/reiseutgifter til lagene etter gitte retningslinjer
 • Reforhandle kontrakter i samarbeid med leder, nestleder og daglig leder.
 • Sette opp budsjett i samarbeid med daglig leder og sportslig leder.
 • Plikt til å sette seg inn i instruks for kasserer og regnskapsførere utarbeidet av NIF

 

 

 

 
 
 

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products