Vang Fotballag

Medlemsinfo/forventninger

Medlemsinfo/forventninger

Vang Fotballags forventer dette av spillere og foresatte:

  • Delta på 1-2 kioskvakter i løpet av sesongen
  • Delta på 1-2 bingovakter i løpet av kalenderåret
  • Delta på minst 1 dugnad i klubbregi i løpet av kalenderåret (kjellervask, vårdugnad, varetelling etc.)
  • Til enhver tid å følge gjeldende lover og regler som fastsettes av årsmøtet, og de retningslinjer som gis av klubbens styre og/eller sportsutvalg
  • Opptre i henhold til Fair Play og retningslinjer for publikum
  • Eventuell utmelding må skje ved skriftlig varsel til klubben og vil automatisk bli gjort dersom ikke kontingenten betales. Allerede betalt kontingent refunderes IKKE ved utmelding
  • Adresseforandring må gjøres umiddelbart til klubben. I de tilfeller der dette ikke skjer, vil klubben forbeholde seg retten til å melde ut medlemmet
  • For å være medlem og spilleberettiget må medlemskontingent og treningsavgift betales hvert år og ved forfall. Ved manglende betaling frafaller medlemsrettighetene, spilleberettigelsen og klubbens forsikring (aktive)

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift