VELDRE Håndball

Styret/ tillitsvalgte

Styret/ tillitsvalgte

 

Styret 2017/ 2018
 
Leder: Knut Are Svenkerud
Mobil: 481 99 078
 
Nestleder: Eljar Haugen
Mobil: 959 03 539
 
Økonomileder: Eljar Haugen
Mobil: 959 03 539
 
Sportsligleder: Terje Stensrud
Mobil: 481 56 211 
 
Marked/ sponsorleder: Glenn Erik Flaterudhagen
Mobil: 413 26 494
E-mail: gef@live.no
 
Arrangementleder: Siri Skogstad/ Kari Bjerke
Mobil: 901 46189
E-mail: siri.skogstad@evry.no/kari.bjerke@mattilsynet.no
 
Sekretær: Tone Ulven
Mobil:  951 65842
 
 

 
Øvrige tillitsvalgte 2017/ 2018
 
Håndballskolen:
Lars Jørgen Platou, mobil: 476 37 448
Siri Skogstad, mobil: 414 43 886 
 
Kioskansvarlig: -
Tlf.nr.: - 
E-mail: -
 
Dommerkontakt: Maren Lierhagen
Mobil: informasjon kommer..
E-mail: informasjon kommer..
 
 
©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products