Rival

Sportslig Utvalg

Sportslig Utvalg

Sportslig utvalg er: 

Leder:     Kasper B. Larsen

Medlem: Bernt Reinertsen

Medlem: Ivar Østensjø

Medlem: Leif Magne Zevenbergen

Medlem: 

Sportslig leder skal... 

 • Leder av sportslig utvalg
 • Innkalle til møte
 • Være i kontinuerlig dialog med alle trenerne/oppmenn
 • Være til stede på foreldremøter der dette er ønskelig
 • Følge opp vedtatte sportslige målsettinger
 • Tildele treningstider i samarbeid med daglig leder
 • Innkalle til ledersamlinger
 • Lage opplæringsprogram for trenerne
 • Sette opp budsjett i samarbeid med økonomiansvarlig og daglig leder.

 

Sportslig utvalg skal...

 • Påmelding av lag til sesongen i samarbeid med daglig leder
  • Frist 1. mai på klubbsiden. Se egen informasjon om klubbsiden.
 • Søke om treningstid i kommunale haller i samarbeid med daglig leder
 • Sette opp forslag til treningstider for lagene
  • Send ut forespørsel til lagene med tanke på når det passer med treningstid.
  • Må være klart til skolestart
 • Oppstart av MINI-håndball
  • Sende ut informasjon til alle 1. – 4. klassinger om oppstartdato. Må gjøres før høstferien.
  • En gruppe for gutter og en gruppe for jenter.
  • Gi trenere god oppfølging med tanke på hva man skal legge vekt på. Se sportslig plan for mer informasjon.
 • Oppfølging av trener- og dommerutdanning.
  • Det skal arrangeres dommerkurs og trenerkurs i løpet av sesongen. For informasjon om kurs, ta kontakt med Region Sør-Vest.
 • Arrangere treningsleir i Vikedal ved sesongstart.
 • Informasjon og påmelding må være klart før sesongslutt.
 • Arrangeres siste helga av sommerferien.
 • Se eget avsnitt om arrangement

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products