Rival

Sportslig Utvalg

Sportslig Utvalg
VEDLEGG
Vis fil Rød tråd.pdf
Leder av sportslig utvalg
Kasper B. Larsen
kasperb75@hotmail.com

Sportslig leder skal... 

 • Leder av sportslig utvalg
 • Innkalle til møte
 • Være i kontinuerlig dialog med alle trenerne/oppmenn
 • Være til stede på foreldremøter der dette er ønskelig
 • Følge opp vedtatte sportslige målsettinger
 • Tildele treningstider i samarbeid med daglig leder
 • Sette opp budsjett i samarbeid med økonomiansvarlig og daglig leder.

 

Sportslig utvalg skal...

 • Påmelding av lag til sesongen i samarbeid med daglig leder
  • Frist 1. mai
 • Søke om treningstid i kommunale haller i samarbeid med daglig leder
  • Frist 20. februar.
 • Sette opp forslag til treningstider for lagene
  • Send ut forespørsel til lagene med tanke på når det passer med treningstid.
  • Må være klart til skolestart
 • Oppstart av MINI-håndball
  • Sende ut informasjon til alle 1. – 4. klassinger om oppstartdato. 
  • En gruppe for gutter og en gruppe for jenter.
  • Gi trenere god oppfølging med tanke på hva man skal legge vekt på. 
 • Oppfølging av trener- og dommerutdanning.
  • Det skal arrangeres dommerkurs og trenerkurs i løpet av sesongen. For informasjon om kurs, ta kontakt med Region Sør-Vest.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift