Spoortz AS

Lanseringsnytt

Lanseringsnytt

Kundenes hovedkontakt får nyhetsbrev via mail ved nye lanseringer. Ta kontakt med post(at)kxp.no om ønsker å vite hvem denne personen er hos dere.

Lansering august 2016

 • Diverse rettelser og videreutvikling av NIF-integrasjonenen i medlemsregisteret
 • Klargjort API for hjemmeside-innholdselementer til ny utviklingspartner Arego
 • Nytt felt personaliarapport "profil"
 • Stabiliseringstiltak servermiljø
 • Fikset feil i forsidebilder som ble vist "transparent"
 • Tydeligere hvem som er logget inn med hvilken rolle på hjemmesiden
 • Bedre logikk i 123booking med bekreftelsesmail og lagreknapp etter bestilling når det ikke er kortbetaling
 • Rettelser i editering av innholdsmeny på lagsiden
 • Fjernet epost fra offentlige deltakerlister i 123cup turneringsportal
 • Endret logikk for deling av nyheter fra hjemmesiden til Facebook for å få med korrekt nyhetsbilde
Lanseringsnytt mai 2016

 • Diverse rettelser i NIF-integrasjonen medlemsregister
 • Nye felt regnskapsrapporter (kjønn, innmeldingsdato og fødselsdato)
 • Stabilisering servermiljø og økt hastighet på hjemmesidens forside
 • V4-forbedringer etter Release 1 basert å brukernes innspill. Neste release blir før sommeren.
 • Forbedret logikk i automatisk innmelding av ikke-aktive medlemmer
 • forbedret utsendelse av fakturaer når feil/manglende epost/sms på medlem
 • SkillRace rapporter og ny opplevelse innlogging
Lanseringsnytt oktober 2015

 • V4 med ny mobilvennlig administrasjonsside:
  • Pilotklubbene har gitt positive tilbakemeldinger på uttrykket og utrullingsstrategi
  • Vi jobber nå med siste innspurt før første lansering i desember
 • Medlems-/ betalingsadministrasjon:
  • Mulighet for innlasting av inaktive-status i excelimport av personer gir enklere ryddejobb for klubber med mange utmeldte i databasen.
  • Flere felt med informasjon om personen synlig (mail/adresse) før godkjenning av nye innmeldinger som klubbleder
  • Husstandsrapporten «foreslå husstander» er korrigert slik at inaktive ikke tas med lenger i forslaget samt at den eldste i husstanden automatisk blir hovedkontakt på fakturaen.
  • Fjernet bug med pålogging for dommerrollen som skapte problemer med neste innlogging ved at «min side» var skjult
  • Kalendervalg på datoer i adm-personer for å forenkle innleggelse av gyldig verdi.
  • Skjermbildet for manuell registrering av betaling er fikset slik at KID ikke vises om man ikke har benyttet KID i giroen (gjelder for nye giroer).
  • Diverse feilretting I NIF-integrasjon feil.
  • Nytt flettefelt i faktura med medlemsnummer [memberno]
  • Inkludert fødselsdato i betalingsoversiktsrapport
 • Arrangement via 123booking:
  • Nytt felt «kommentarer fra den som bestiller» i rapport for produktbestillinger i 123booking-arrangement.
  • Tatt bort valget «ny deltaker» i påmeldingen hos bruker
  • Fødselsdato har fått påkrevd felt og melding om man forsøker å legge inn feil format
  • Ved å velge  «benytt online betaling» blir  bekreftelsestype automatisk «kortbetaling»
  • Kommentarfeltet i 123booking virker nå også for arrangement uten betaling samt at man kan velge det som utfyllingsfelt for deltaker
 • Kamper/lagsider:
  • Lagsnavn i adm-kamper som trener viser nå FIKS-navnet pr kamp slik at det er lettere å administrere årgangs-lagsider der flere FIKS-lag sine kamper er hentet inn til samme lagside
  • Bedre visning av resultater pr kamp på hjemmeside og lagsidene
  • Standardvalg for nye lag opprettet er default visning av tabell under «oppsett» slik at man heller aktivt må inn å deaktivere tabell om denne ikke skal vises som trener
 • Hjemmesiden - moduler:
  • Klubb-TV er relansert som modul både for hjemmeside og pr lagside. Bruk HTML5 kompatible videoer (MP4/OGG/WEBM) eller konverter til  flash. Se eksempler på lagsiden til G2005 i Vestre Aker her: Her er link: http://kxweb.no/portal/theme/team/main.do?teamId=9188 og deres hjemmeside for fotballgruppen her: http://kxweb.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=117&setSportId=1 . OBS dette er en versjon å benytte i påvente av vår App som vil ha en genial kobling mellom filming og opplasting på utøver, lag og klubb!
  • Det er nå mulig å redigere hurtiglinker som er publisert på lagsider
  • Menyen oppsett på trenerrollen er korrigert/ryddet opp: Mulighet til å «skjule» «Støtteapparat» og «Spillere» på samme måte som «Tabell», «Neste kamper» osv PR lag når modulen er satt som aktiv av designerrollen
  • Hurtiglenker og menypunkter lar seg nå åpne i nytt vindu etter innleggelse av URL som innhold
  • Sorteringen på hurtiglinkene, altså i hvilken rekkefølge de kommer, er fikset
  • Noen ekstra pixler foran overskift i innholdssider er tatt bort
  • Når man setter inn en linje for å «dele» teksten i teksteditoren legger linjen seg nå penere i hjemmesiden
  • Navigering via listeboks øverst til høyre «velg idrett» virker nå om man har vært inne på en idrettsforside
 • Hjemmesiden/lagsider:
  • Publiseringsdatoer kan nå legges inn med start/stopp-datoer frem i tid
  • «Ekskluder fra hovedsiden» virker igjen også for nyheter som først er publisert på enn lagside og deretter godkjent til idrettsforside av klubbadministrator
  • "Åpen for kun laget" fungerer igjen for lagsnyheter
  • Rekkefølge for nyheter publisert på samme dag er fikset
  • Synlighet på forsidebilde «tittel» og «beskrivelse» lagt inn på bildet når man gjør mouseover på bildet
  • Dato og antall visninger alltid på linje to gjør høyre kolonne i nyheten mer ryddig 
  • Nå er det kun nyheter med forsidebilde som dukker opp i nyhetsslideren
  • Lagt på brukermelding om man navigerer bort fra påbegynt nyhet før den er lagret
  • Fjernet utgåtte feltet «vis bare innhold» og «alltid øverst» i nyhetspubliseringen
  • Nyhetsbrevfunksjon for trener og klubbleder som gjør at utøver kan abonnere på nyhetsbrev på klubb og lagsnivå samt at trener/lagleder lett kan sende ut link til nyheter på lagsiden direkte til enten lagets utøvere og/eller de som abonnerer på nyheter fra laget
  • Ny meny «hjem» og «idrettens navn» gjør navigeringen mellom idretters hjemmeside og hovedside
  • Navigering fra en lagside og valg av sport I listeboksen øverst til høyre tar bruker nå til forsiden til valgt idrett
  • Spillerliste pr lag: inkludert mobilnummer i rapporten
 • 123cup:
  • Endringer i 123cup i kampoppsettet ved filter for endringer flyttet over kampoversikten
  • Flyttet puljer og banepooler opp slik at det er lettere å gjøre «drag&drop» i oppsettet
 • Meldingssentral klubb og lag:
  • Flettekoder i meldingssentraler er korrigert og lagt til som valgfrie felt hos både klubbadministrator og  trener
  • Fikset det slik at bruk av ; og blanke felt I eppostadresser fjernes før utsendelse
  • Bedre logg ved feilutsendelser av epost
 • Server/ytelse:
  • Vi mener å ha funnet hovedårsak til serverustabilitet med ikke-planlagt nedetid. En milepæl som har gir forbedret oppetid!

 

 

Lanseringsnytt juni 2015

 1. Diverse i responsiv designmal. Bl.a. mulighet til å endre skriftstørrelse i klubbnavn/idretter, bakgrunnsbilde også på innholdssider, valgfritt å vise hjemknapp, idrett valgt tydeligere i liste til høyre)
 2. Kamp- og tabellsynk med automatisk omberamming (kan styres pr lag), resultater fra FIKS inn i kampoversikter lag & klubb automatisk
 3. Lagsnavn fra FIKS vises der hvor man har synket flere lag/turneringen inn på en lagside i 123klubb. Gir bedre kalenderaktiviteter samt mulighet for årgangssider
 4. Nytt felt «organisasjon/klubb» på hovedsiden med status over påmeldte i 123booking
 5. Diverse oppdateringer i NIF-integrasjonen for medlemsregisteret i 123klubb
 6. Spillerrollen og flere muligheter i akademitrener og akademilederrollen i www.skillrace.no
 7. Nyhetsarkiv med nytt filter for idrett og lag
 8. Flere felt i personaliarapport ang. politiatteststatus
 9. Det er nå ikke noe problem å ha flere kalendere i synk til Ical, hvis man trener flere lag eller følger flere lag som forelder/utøver.
 10. Støtte for at når en spiller fjernes fra lag av trener så sjekkes det om foresatt er registrert som foresatt på andre spillere. Foresattrollen fjernes hvis det ikke finnes flere koblinger. Denne vil fungere for fremtidige oppdateringer. 
 11. Feil bilde ved deling fra nyheter til FB med bilde i Responsiv Guard malen
 12. Nye rapportfelt i 123cup
 13. Fjernet påloggingsinfo i nyhetsbrevutsendelser fra KX
 14. Stabiliseringstiltak ytelse og respons på server

 

Lanseringsnytt 07.05.2015

1. 

Lansert ny responsiv hjemmesidemal for alle klubber. Foreløpig ca 200 klubber flyttet over.

2. 

Kommentarfelt i 123booking og feilrettet format fødselsdato

3.  Bakgrunnsbilde i ny designmal og diverse andre endringer i mal
4. Spørring «giroadministrasjon» økt hastighet på åpning av store giroer
5. Publiseringsdato frem i tid er gjort mulig
6. Kamp- og tabellsynkroniseringen for fotball er inkludert resultater og automatisk omberamming
7. Serveroppgraderinger pga sterk økning i antall brukere 
8. www.skillrace.no lansert i ny versjon inkl trenerrollen og første versjon spillerrollen. Også nye videoklipp fra "verdens beste" inkl titteltags på hvert filmklipp - eks "Messi - forløse rett spiller til rett tid"
9. Fjernet blankt felt på slutten av passord som gjorde at flere kopierte det med i innloggingen.

 

Lanseringsnytt 22.12.14

1. 

Lansert ny responsiv hjemmesidemal for et utvalg pilotklubber. Se foreløpig versjon som er lansert via www.il-try.no . Planlagt ferdig for alle kunder januar 2015 basert på tilbakemelding fra pilotklubbene.

2. 

Pilotversjon utvalgt brukergruppe på nytt responsivt administrasjonspåloggingsverktøy

3.  Endret visning ved trenerpålogging slik at kun utsendte giroers betalingsstatus på eget lag vises
4. Forbedret passord og brukernavn i mailutsendelse da det lå et blankt felt på slutten som gjorde at flere kopierte det med i innloggingen.
5. Regnskapsrollen som faller ut ved lagring av egne personalia er fikset
6. Bedre passordbeskyttelse i fakturautsendelse via mail. Aksjon klubber: inkluder ny kode i giroutsendelser [forgotpassword]  hvor bruker kan få tilsendt passord via mail ved å oppgi sin mailadresse eller brukernavn
7. Ny integrasjonsspartner på automatisk lysstyring via online banekalender er klar til bruk
8. Diverse småbugs er tatt fortløpende

 

Lanseringsnytt 11.09.14

 • NIF-integrasjon godkjent medlemsregister i 123klubb i produksjon
 • Jobber med nye responsive designmaler for hjemmeside og påloggingsverktøyet
 • Passordutsendelse fra klubb via mail er forbedret med tekstformulering, avsender og link. Aksjon; sjekk hvilken mailadresse og URL dere har lagt inn via «administrere organisasjon» da de er benyttet i mailteksten pr klubb.
 • Mail som ikke kom frem til mottaker for enkelte mailadresser er rettet via vår mailsystem «sendgrid».
 • Alle lagsnivåer i fotball har skiftet bort fra mini/lille/smågutt osv – ingen aksjon nødvendig da det endres automatisk i medlemsregister og hjemmeside/lagsider
 • Mulighet for Google+ i paraklubb designmal. Aksjon: legg inn link til klubbens google-side via «administrere organisasjon»
 • Mulighet å styre om nyheter skal skjules fra hovedsiden vs publisering på en idrett eller alle idretters forsider i fleridrettsklubber. Aksjon: Sett evt default via «administrere organisasjon» i feltet «Standard skjul idrettstilknyttet nyhet fra hovedside» for at nyheter pr idrettsforside default er avhuket med «ekskluder fra hovedsiden» for fleridrettsklubber.
 • Mulig å endre css-fil også i Mustang designmal
 • Nyheter på lagsider og forside klubb legger seg nå korrekt i rekkefølge når det publiseres flere nyheter pr dag etter klokkeslett
 • Nyheter inneholder hele årstallet og ikke bare dato/måned på klubbforsiden
 • Stor teknisk oppgradering for bedre responstid og ytelse på våre løsninger. Ny teknisk infrastruktur vil også gi bedre overvåking og fleksibilitet til å bygge ut datakraft raskere ved behov
 • Mulighet for klubbene å laste opp sponsorer fra Brønnøysund via MIN SIDE- importer sponsor. Sponsorer legger seg automatisk som prospekt i meny «sponsorer» hvor dere kan laste inn logo og link direkte for å synliggjøre på hjemmesiden etter at sponsoren er satt som aktiv.
 • Forbedret responstiden i meny «administrere lokasjoner» hvor baner/haller legges inn pr idrett
 • Ikoner øverst til høyre på forsiden er utvidet i bredde slik at den vises bedre når klubben har mange idretter
Lanseringsnytt 28. januar 2014

NIF-grensesnitt mot Sportsadmin for å bli en godkjent 3. partsleverandør av medlemsarkiv

 • Se status i PDF-vedlegg til høyre fra NIF mhp vår fremdrift.

Design hjemmeside/lagsider:

 • Rullering i oppslagstavle høyre er skrudd av når det kun er en oppslagstavle
 • Fikset bugs ved lagring i moduladministrasjon som designer
 • Mustangmalen oppdatert slik at avhengighet mellom nyhets-forsidebilder og sponsorlogovisning er fjernet
 • Visning av klubbens egen favoico i url-felt også på innholdssider
 • Endret slik at forsidebilde fra nyhet er bildet som tas med ut til Facebook ved deling
 • Nye fargemuligheter på hurtiglinker/»les mer» i para-klubb (fargene blue, olive, golden, dark-violet, emerald, grapefruit, light-brown, lime, metallic-blue, ocean, orange, pink, raspberry, sky-blue, violet). Gjøres via designrollen under «diverse stiler» og feltet «club stylesheet fil» med eksempelvis stylesheets/blue.css hvor man legger inn ønsket farge. Se eks hos www.jif.no med golden eller www.barkaaker.no med blå.

Mailkommunikasjon:

 • Feilretting av ekstern mailserver som fjerner problemer med mailutsendelse fra meldingssentral til enkelte brukere
 • Testmailutsendelse av mailfaktura fikset
 • Fiks av mottakerfilter i meldingssentralen (gir også mer effektiv uthenting av potensielle deltakere via 123booking-arrangement)
 • Igjen mulig å legge inn foresatteroller som økonomikontakter, dugnadsansvarlige, foreldrekontakter og web assistenter pr lag til effektiv kommunikasjon til foresatte pr lag og via klubbleder.

Arrangementsmodulen via 123booking/ medlemspålogging:

 • Ved pålogging for medlemmer er utgåtte 123booking-arrangement tatt bort i oversikt på MIN SIDE – arrangementer
 • Mulig å benytte epost1 pr medlem som brukernavn

Online innmeldingsskjema

 • Bedre validering i online innmeldingsskjema (fødselsdato, postkode, mail mm)
 • Påbegynt; varslingsmulighet til valgt person ved nye innmeldinger til godkjenning
 • Utbedring i rapport som viser potensielle innmeldinger slik at den også virker i IE11 siste versjon og midlertidig feilmelding IE11

Rapporter:

OBS: merk at klubben må legge inn egen siteId og privatnøkkel for å få frem innhold i rapportene. Privatnøkkel angis på MIN SIDE- administrere organisasjon

Lanseringsnytt 05.11.13

           Fix meldingssentral:

·        Opprettelse/endring av egne grupper med personer i mailutsendelse som «hovedstyret» er fikset

·        Hvitvaskingsfilter på utsendelse av meldinger forhindrer at meldinger går i spamfilter hos enkelte mottakere

·        Nivåvalg etter valgt idrett med meldingsmottakere er igjen mulig i Firefox-nettleser

·        Valgte lag vises i mottakerlisten i Firefox siste versjon

     Fakturering:

·        Ny meny for regnskapsansvarlig for bedre online oversikt over OCR-overføringer for kontingentsinnbetalinger (gjelder klubber som benytter automatisk betalingsoppdatering via KXs kundeklientmiddelkonto med KID/OCR på utsendte fakturaer gjennom 123klubb). Se ny meny pålogget som regnskapsansvarlig «KX OCR-overføringer»)

·        OCR-rapport og  «hemmelig» klubb-key for effektiv uthenting av rapporter til egen klubb i databasespørring – eks url for OCR-innbetalinger tilpasset behov hos regnskapsfører og bestillingslister fra 123booking. Klubb-key legges inn via MIN SIDE- link «administrere organisasjon», og aktuelle rapporter er oppdatert i brukerveiledning online.

     Innmeldingsskjema:

·        Skjermbilde for nye innmeldinger er korrigert slik at listen vises med navn på medlem også når det ligger kun en spiller til innmeldingsgodkjenning fra trener/lagleder.

·        Kommentarfeltet fra online innmeldingsskjema vises med eget felt i innmeldingsvinduet hos klubbadministrator

      Rapporter 123booking (krever innleggelse av «privatekey» via MIN SIDE pr klubb, og korrekt siteId) for gode bestillingslister av betalende produkter pr deltaker:

·        XML: http://kxweb.no/portal/api/queryXML.do?siteId=218&qname=BookingProductOrders&key=web&orgKey=privatekey&minBookingDate=2012-01-01

·        WEB: http://kxweb.no/portal/api/query.do?siteId=218&qname=BookingProductOrders&key=web&orgKey=privatekey&minBookingDate=2012-01-01

      Design/hjemmesideoppsett:

·        Klubben kan selv oppdatere felt for Facebook og Twitter URL under MIN SIDE – administrere Organisasjon. Dette må gjøres for å aktivere FB og Twitter-bilder i para-klubb-malen øverst til høyre på forsiden.

·        Det er mulig med unike urls pr idrett – eks www.skeid.no/fotball i designmalen Para-klubb når fleridrettsmeny er aktivert. Link som legges inn hos domeneleverandør er følgende for Skeid og leseren kommer da til forsiden for fotball: http://kxweb.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=192&setSportId=1

·        Her er linken du skal bruke fra hjemmesiden som vi leverer for akkurat din klubb for å automatisk få alle nyheter publisert på hjemmesiden ut på klubbens egen FB-side: http://kxweb.no/portal/public/clubNewsFeed.do?siteId=321&rows=10 (siteId 321 er Tjørvågs  nummer fra 123klubb, så den må du bytte ut med din klubb). Her er link til FB-applikasjon som er der du et sted skal legge inn linken over: https://apps.facebook.com/rssgraffiti/

·        Fikset bug i assist-statistikk på lagsidene

·        Valgfritt med nyhetsslider i para-klubb for klubber som heller vil ha 2 nyheter med små bilder øverst på forsiden

·        Hurtiglinke-friområdet er flyttet over nyhetene i para-klubb-malen for å få et friområde til innleggelse for klubbene på hjemmesiden lengre opp på siden.

·        FB-likes nyheter forside og lagsider er tilgjengeliggjort som valgfrie moduler via designerrollen

·        Flere valg til fargestyring I designerrollen:

·        §  Skriftfarge

·        §  Farge bakgrunn

·        §  Overskrift skriftfarge

     Serveroppgraderinger for tiltak som skal gi raskere responstider/ytelse/stabilitet:

·        Oppgradering av hardward & software i server-parken vår

·        Lagt på et IO-cash på servernivå som skal effektivisere kommunikasjon mellom database og applikasjonsserver

·        Økt harddiskplass og ressurser både mhp minne og diskplass

·        Effektivisert forside-spørringer på 123klubb-hjemmesider

·        Tiltak DDOS-angrep pga angrep systematisk av IP-adresser Norge/utland som har skapt ustabilitet. Vår serverleverandør er varslet, og det jobbes med overvåkingstiltak for å sperre ondsinnede spørringer ute bl.a gjennom brannmurleverandøren med en del innebygde verktøy mot DDOS. Tiltak satt i drift 05.11.13: Lagt inn slik at en bruker kan åpne forsiden 7 ganger i løpet av 20 sekund – deretter tekstmelding om at må restarte nettleseren sin (og ingen flere spørringer inn mot vår database).

         Neste planlagte tiltak er oppgradering av operativsystem og clusterløsninger på databaser

    

Lanseringsnytt 27.06.13

 • Det er mulig med unike urls pr idrett – eks www.skeid.no/fotball i designmalen Para-klubb når fleridrettsmeny er aktivert. Link som legges inn hos domeneleverandør er følgende for Skeid og forside for fotball: http://kxweb.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=192&setSportId=1
 • Hurtiglenke-friområdet er flyttet over nyhetene i para-klubb-malen for å få et friområde til innleggelse for klubbene på hjemmesiden lengre opp på siden. Se www.il-try.no med orange knapper rett under nyhetskarusell
 • Ny meny for regnskapsansvarlig for bedre online oversikt over OCR-overføringer for kontingentsinnbetalinger (gjelder klubber som benytter automatisk oppdatering pr dag via KXs kundeklientmiddelkonto med KID/OCR på utsendte fakturaer gjennom 123klubb). Se meny pålogget som regnskapsansvarlig «KX OCR-overføringer»)
 • OCR-rapport og  «hemmelig» klubb-key for effektiv uthenting av rapporter til egen klubb i databasespørring – eks url for OCR-innbetalinger tilpasset behov hos regnskapsfører og bestillingslister fra 123booking. Klubb-key legges inn i link «administrere organisasjon», og nyttige rapporter kommer i oppdatert brukerveiledning online.
 • Klubben kan selv oppdatere felt for Facebook og Twitter URL under MIN SIDE – administrere Organisasjon. Dette må gjøres for å aktivere FB og Twitter-bilder i para-klubb-malen øverst til høyre på forsiden.
 • Fikset bug i assist-statistikk på lagsidene
 • Skjermbilde for nye innmeldinger er korrigert slik at listen vises med navn på medlem også når det ligger kun en spiller til innmeldingsgodkjenning fra trener/lagleder.
 • FB-likes nyheter forside og lagsider er tilgjengeliggjort som valgfrie moduler via designerrollen
 • Her er linken du skal bruke fra hjemmesiden som vi leverer for akkurat din klubb for å automatisk få alle nyheter publisert på hjemmesiden ut på klubbens egen FB-side: http://kxweb.no/portal/public/clubNewsFeed.do?siteId=321&rows=10 (siteId 321 er Tjørvågs  nummer fra 123klubb, så den må du bytte ut med din klubb). Her er link til FB-applikasjon som er der du et sted skal legge inn linken over: https://apps.facebook.com/rssgraffiti/
Lanseringsnytt 25.04.13

123booking:

 • Ny funksjon nederst i et arrangement via editer-symbolet som heter "LAG KOPI" som gjør det enkelt å gjenbruke et arrangement
 • Navigere ned til «gå til bestilling»-knappsområde etter at bruker klikket knappen «registrer». Siden hoppet opp til toppen, og flere begynte da registreringen på nytt

Kamp/tabell-synk alle kamper/lag i 123klubb til lagsider/banedagbok/kalender mm:

 • Rettet problemer med at kampene ble vist flere ganger på lagsiden for noen lag ved synkronisering av kamper pr lag fra FIKS

Lag/kamper/baner:

 • Fjernet feilmelding på meny "våre lag» som klubbadministrator. Skjermbildet viser alle klubbens lag pr ballidrett med sesongens kamper samt fargekoder rød/gul/grønn for henholdsvis tap/uavgjort/seier.
 • Fjernet feil ved lagring i meny Treninger-administrere for trenerrollen (datofeltet for trening ble borte ved editering og måtte legges inn på nytt før lagring av kommentarer/endring i treningen på lagsiden).
 • Nytt lagsnivå i håndball «herrer» lagt inn (håndball er en av få idretter hvor vi har lagsnivåer på deling blant alle våre kunder, og nye nivåer derfor må gjøres sentralt hos KX. Merk at mange idretters lags/gruppenivå kan legges inn pr klubb via meny Administrasjon-lag)
 • Banekalender som hurtiglink på hjemmesiden: For å være sikker på å kun få opp egen klubbs baner i oversikten anbefales å legge inn &siteId=<sitenr klubb> i linken .

Meldingssentral mail/SMS:

 • Utbedret bekreftelsesbilde etter utsendelse av mail og SMS til lagets spillere og/eller foresatte fra rollen «trener» i 123klubb


Fakturering/medlemsarkiv:

 • Online innmeldingsskjema i 123klubb for effektiv innmelding og betaling av nye medlemmer
 • Mulig å inkludere fakturaer uten beløp til Nets for fakturering via brev
 • Rettet feil i menyen Administrasjon-personer i 123proff
Lanseringnytt 20.12.12

 1. Designmal nr 2 «para-klubb» er lansert. Den hensyntar det mange klubber har ønsket med nyheter lengre opp på siden. Fleridrettsstruktur med bl.a egne forsider pr idrett, eget design og innhold pr idrett er også inkludert som en mulighet i denne malen. Se eks www.il-try.no og www.ril.no
 2. Bildegalleri og portretter på lagsider er nå klargjort slik at de er synlig på lagsiden. MERK: spiller må ha samtykket til visning av portrettbilde for at disse skal vises under «spillere».
 3. IE8.0 og mørk farge i nedtrekksmeny er fikset
 4. Diplomprint type 1 pr lag er fikset
 5. Kalender med trening og kamper virker ikke i paraklubb på lagsidene
 6. Hospiteringsoversikten tar oss inn i gammelt design.
 7. Skjermbildet for publisering av nyheter er endret da den inneholdt en del som ikke lenger var aktuelt i nytt design samt lagt inn en bedre søkefunksjon og idrettskobling mm
 8. Menypunktet «logg ut» på rollen registrert bruker er tilbake
 9. Mindre bunnområde for link til KX på hjemmesidene er lagt inn
 10. Mulighet å styre innholdsmoduler som designer ang. Facebook
   
Lanseringsnytt 16.11.12

 • Boksing og yoga opprettet som nye idretter. Send mail til support@kxp.no om klubben din ønsker flere idretter til medlemsregisteret.
 • Redusert bunnområdet på alle hjemmesider i 123klubb med referanse til KX Products som hjemmesideleverandør (det har i introduksjonsperioden med nytt design vært høyere enn vanlig)
 • Klubbens mailbanner med samme bilde som kom nederst i iphonevisning av mail er fikset
 • Koordinatorrollen har nå tilgang til bildegalleri pr lag tilsvarende som på trenerrollen
 • Brukstatistikken "unike brukere" er aktivert i ny designmal
 • Designmal 2 "Paradis" er snart klar for lansering. Malens særpreg er nyheter i fokus
Lanseringsnytt 02.11.12

Det er fiks i lagsidene og trener-/laglederverktøyet  i følgende lansering:

 1. Gjort det mer synlig at lagsnavnet på klubbforsiden er klikkbar og gir tilgang til lagets lagside.
 2. Ny modul på lagsiden under «spillerstatistikk» med assiststatistikk samt fått tilbake link til kampreferat under menyen kamper
 3. Oppdatert skjermbildet for «Administrere treninger hvor trener kan endre/avlyse/kommentere treninger for laget.
 4. Endret default start dato til første dato i inneværende år  under menyen Treninger-treningsfremmøte.
 5. Lagt inn mer forståelig navn på den veldig populære funksjonen med å hente inn og få automatisk oppdatert alle lagets aktiviteter/kamper/treninger i egen outlook og iphone-kalender. Nytt navn på linken som ligger pr lagside er "Legg lagkalender til i din Outlook/iCal/Iphone"
 6. Fikset feil med kalenderen for å velge periode for treningsoppmøte. Også lagt inn ny datovalg-komponent i dette skjermbildet
 7. Belastningsoversikt trening & kamp for lagets spillere er fikset.
 8. Fargekodene for seier, uavgjort og tap er gjort tydeligere
 9. Fullstendig kampoppsett på lagsidene over alle sesongens kamper er lagt inn og link til kampreferatene fra kampdatoen
 10. Portrettbildevisning på lagsider er tilbake under «spillere»
 11. Oversikt over treningstidene når du går inn på den enkelte lagside er tilbake og satt inn i høyre kolonne. Inkluderer også treners kommentarfelt pr trening samt videosnutt om treningsøkt er lagt inn av trener
Lanseringsnytt 29.09.12
Da er alle klubber som benytter 123klubb som hjemmeside lagt over til nytt design. Vi jobber videre med fleridrettsmal, flere maler samt andre viktige forbedringer som ny banekalender, integrasjon Sportsadmin og innspill fra designoppgraderingen. Se punkter under som i siste uken er fikset etter designoppgradering.
 1. Mulig å editere innlagt tekst i «Kategorier» nivå2 og nivå3 ved å klikke på menypunktet direkte via meny Innhold-kategori.
 2. mulig å endre antall nyheter som ligger framme på forsiden, samt lagt inn «nyhetsarkiv» på forsiden. Se designflipp for å endre antall nyheter under «øvrige innstillinger».
 3. Det benyttes et «fotball»symbol foran nyhetene – er det nødvendig, evt. kan kanskje noe mer idrettsnøytralt benyttes. Se designflipp for ny mulighet til å endre dette under «diverse stiler».
 4. Lagside hurtiglenker: Alle lag har følgende hurtiglenker som standard som er dummyvariabler med feilmeldinger. KX har satt default i moduladministrasjon til «skjul» . Bør være slik at hurtiglinker ikke vises før laget evt har lagt inn egne i senere logikk om det er for omfattende å ta nå
 5. Menyen «hjelp» på rollen regnskapsansvarlig vises igjen
 6. Påloggingsmenyen på trener/koordinator er for langt mot høyre. Blir altfor sårbar for små skjermer: Lagt inn ny menymodul som legger nivå 3 ut til venstre om det ikke er plass på skjermen
 7. Innholdsmenyer støtter nå smart-telefoner og lesebrett/pads alla iPad/iPhone og Android baserte enheter
 8. Velkomstmailen via mail med brukernavn/passord fra 123klubb inneholder link til den gamle malen for pålogging. Rerutes til korrekt link automatisk nå.
 9. Flyttet over alle kunder med 123klubb som hjemmeside 28. september. Ordnet midlertidig løsning for særkunder. Nyhetsbrev er sendt ut til alle kunder.
 10. Lagt inn link til Outlook/Iphone-synkronisering på lagsidene igjen
 11. Innhold i venstre kolonne i gammel designmal er ikke lenger synlig i nytt design. I en overgangsinnhold-Forsideinnhold som meny tilgjengelig ETTER 28.09. slik at klubbene i en overgangsfase kan plukke innhold derfra til eksempelvis oppslagstavle.
 12. Det er mulig for lagene å legge opp eget bildegalleri i toppen på lagsiden sin. Fikset slik at sist lagret bildegalleri ikke overstyrer for alle lagsider.
 13. Avaldsnes  anbefaler megamenyer for bedre brukervennlighet. Lagt opp til bedre menynavigering i påloggingsmodulen med ny modul, samt lansert mulighet for megamenyer med fritt html-felt på nivå2-kategorier. Se meny Innhold-kategorier med ny funksjonalitet
 14. Slette nyhet som trener virker igjen
 15. Det er altfor liten kontrast mellom tekst farge og bakgrunnsfarge. Lagt inn ny mulighet til å endre bakgrunnsfarger i designflippen under «fargevalg»
 16. Feilmeldinger ved opprettelser av nye medlemmer og ved godkjenning av medlemmer andre har registrert. Fikset
Lanseringsnytt 14.09.12

I hovedsak arbeid med designmal-forbedringer denne uken basert på tilbakemelding fra kundene:

 1. Løft lagsnyheter fra lagsider til klubbens forside lansert i ny designmal
 2. Nyhetsikon på forsidenyheter er tatt bort
 3. Mulig å justere antall nyheter på forsiden (via rolle Designer)
 4. Lagt inn «nyhetsarkiv» som knapp på forsiden
 5. Forside- og lagside Bildeslider. Kraftig forbedret modul er lansert.
 6. Rollen Turneringsansvarlig satt opp i ny designmal.
 7. Sterkt forbedret modul for dato-innleggelse i alle skjermbilder. Pop-up kalender som er enkel å navigere i
 8. Laget nytt bredde/høyde-forhold på forsidenyheter
 9. Fikset forsidekalender slik at 123booking-arrangementer vises kalender i tillegg til allerede synlige kamper pr lag
 10. Fikset «besøk våre lagsider» slik at ikke inaktive lag vises i oversikten
 11. Flere maler å velge mellom for klubben som designmal i tillegg til lansert Mustang-mal, samt fleridrettstruktur med forsider pr idrett fortsetter etter at alle klubber har flyttet over i lansert mal «mustang» den 24. september
 12. Kalender på lagsider fremkom mørkeblå bakgrunn med svart skrift.
 13. Er fikset Menyinnhold kan nå enkelt endres også direkte i nivå2-kategorier
 14. Feilmelding sletting oppslagstavler og knapper er fjernet
   
Lanseringsnytt 07.0912

 • Nytt felt i coachreport fiksId for klubbadministratorer
 • Oversikt over eventuelle KID som feiler ved innlasting av KID-filer som regnskapsansvarlig
 • Ny melding i 123booking "booking pågår" ved påmelding til arrangementer
 • Diverse fix og forbedringer i nye designmaler samt videre arbeid med fleridrettsmal i hjemmesider via 123klubb
Nyheter 24.08.12

 1. Ved funksjonen «nye innmeldinger» fra trener/lagledere på MIN SIDE som klubbadministrator: feltet lagsnavn og lagsnummer er lagt til for å gjøre det lettere å se hvilken idrett og lag som har fått registrert en potensiell ny spiller.
 2. Feilmeldinger ved sammenslåinger av personer i medlemsarkivet er fikset (skjedde enkelte ganger når personer ble flyttet fra arrangement via 123booking til medlemsarkivet)
 3. Nytt felt i coachreport med lagenes fiksId er lagt til
 4. Fikset bug ved at tilgang til Regnskapsrollen falt ut i enkelttilfeller
 5. Visuell oversikt pr faktura PR LAG med søylediagram betalt/ikke betalt fikset i meny Giroadministrasjon
 6. Oppdateringer av nye designmaler etter innspill fra klubbene
Nye designmaler 2012
Viktige tips for brukere av hjemmesidene og klubb-/trenerverktøyet ved pålogging

123klubb er lansert i en forbedret utgave både mhp design og brukergrensesnitt august 2012. Hver klubb velger aktivt når overgangen skal skje, så om hjemmesiden til din klubb enda ikke ser ut som eksempelvis IL TRY, så er ikke endringen utført hos deg enda.

 

Viktige endringer for deg som bruker i klubben:

 1. Pålogging skjer nå i toppmeny i menyen "logg inn"
 2. Verktøymenyen etter pålogging blir endel av toppmenyen i menyen "MIN SIDE"
 3. Du bytter rolle i menyen MIN SIDE - Velg rolle
 4. Du logger ut i menyen MIN SIDE - logg ut
 5. Editor tilgjengelig i bl.a. nyhetspublisering er forbedret, og noen sentrale knapper som "bilde" og "sett inn lenke" er endret i utseende.
 6. Ellers så vil du kjenne igjen alle påloggingsmenyene pr rolle som trener, spiller, klubbadministrator, regnskapsansvarlig osv!

Her er noen av fordelene det nye designet gir klubben og deg:

 

 • Større fleksibilitet i uttrykk pr klubb ved at flere designmaler blir tilgjengelig
 • Mer Facebook-vennlige med «likes» og debatt på hjemmesiden pr nyhet, samt at man kan «feede» nyheter og andre begivenheter til Facebook gjennom kobling mellom KX-bruker og FB-bruker
 • Mer moderne og profesjonelt uttrykk
 • Mer brukervennlige menyer både med og uten pålogging
 • Betydelig raskere respons pga mindre informasjon som åpnes og er tilgjengelig på førstesiden (forsidene vil nå typisk åpnes på 1-3 sekunder)
 • Egne maler for fleridrettslag som muliggjør felles forside og egen forside pr idrett (planlagt lanseringsdato er 31.08.)
 • Man kan endre mal og klubbens uttrykk med et tastetrykk, eksempelvis kan man ha en egen «julemal», sesongstartmal, etc.
 • Flere muligheter for lagsidene som lagsponsorer, egen innholdsmeny, oppslagstavle, spillerutviklingsmodul med mer statistikk, kobling FB-profil mm (lanseres løpende)

 Her er et eksempel på link fra en klubb i designmalen "Mustang":

http://kxweb.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=67

 

Lansering februar 2012
Flere etterspurte felt i personaliarapporten for klubbleder. Meny for 123booking.no også for rollen regnskapsansvarlig slik at kasserer kan velge mellom fakturautsendelse og online påmelding inkl betaling med kort når betalinger skal innkreves. Nytt felt "kun en melding pr email/sms" ved utsendelse fra rollen trener og klubbadministrator. Diverse fiks for datakvalitetshensyn i medlemsarkivet (eks foresatteregistrering fra trener og tydeligere "velg denne" når personen finnes i systemet fra før ved personaliaregistrering i 123booking, automatisk lagring av innmeldingsdato ved i meny Personer)
Lansering september 2010
Valg mellom topp- og venstremeny, personaliarapport inkl. nye felt, innholdsmeny og nyheter i 123cup, sponsorvennlige meldingsmaler for emailutsendelse og arrangementspåmeldinger via email.
Lansering august 2010
Prosjektverktøy for klubbens ledelse og styre. Eksempelvis dokumentarkiv, prosjekter, aksjonsoppfølging og aktivitetskalender. Også modul for samarbeidspartnere. Aktiveres via rollen intranettadministrator

Besøksadresse:
Ullevål stadion, Sognsvn. 75

0855 OSLO, inng. E, 5. etg.
 
Postadresse:
Sognsveien 75-77, inng. E, 0855 OSLO
Tlf: +47 22 44 25 00

Mail: post(at)spoortz.no

 • Idrettsklubber
 • Lag
 • Utøvere
 • Idrettsskoler/akademi
 • Forbund/kretser
 • Foreninger

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift