IL Gneist

Om Gneist Friidrett

Om Gneist Friidrett

 

Om Gneist friidrett

Gneist har lange og gode tradisjoner i friidrett, og er blant de største friidrettsklubbene i Hordaland. Klubbens utøvere hevder seg godt på lokale stevner og på nasjonale stevner.

Gneist har gode treningsanlegg, og vi er spesielt heldige som har Fana stadion som vår hjemmebane. Der trener vi hele sommerhalvåret. I vinterhalvåret bruker vi Ytrebygda skole og Høiehallen. Vi nyter også godt av gode utendørsforhold i Hordnesskogen, rundt Golfbanen og på Siljustøl, der vi har løpeturene våre.

Gneist arrangerer selv flere stevner i løpet av sesongen, slik som Pingvinlekene, Sommerkarusellen Gneistspelen. Vi samarbeider i tillegg med BFG Bergen, Fana IL. og IL. Bjarg om andre større arrangementer.

Vil du bli med i Gneist friidrett?

Vi er alltid interessert i nye medlemmer, og vi vil ta godt i mot deg, uavhengig av dine interesser, ferdigheter, og alder. Gneist har trenings- og konkurransetilbud til barn og unge fra syv til 19 år. Fra 19 år tilbys medlemskap i BFG Bergen.

I Gneist kan du få trene og konkurrere i de øvelsene du selv har lyst til, enten det er i løp, kast eller hopp. Vi har tilbud innen alle øvelser.

Følg instruks i "Skjema for innmelding" i menyen til venstre for å innmelding i friidrettsgruppen.

 

Formål

Gneist friidrett skal gi barn og unge mellom syv og 19 år et variert friidrettstilbud i et positivt og godt miljø.

Gneist friidrett skal gi treningstilbud i alle friidrettsøvelser, og til alle som ønsker å delta.

Gneist friidrett skal stimulere til sportslig utvikling og suksess for dem som ønsker det.

Gneist skal bidra til å fremme friidrett og øke tilslutningen til idretten.

Mål

Miljø: Barn og unge skal oppleve at det er kjekt å være med i friidretten i Gneist. Vårt miljø skal være åpent og inkluderende; vi har plass til alle og vi skal ta godt i mot den enkelte. Vi tror at et godt miljø er en forutsetning for sportslig suksess.

Sportslige resultater: Gneist skal være blant de tre beste klubbene i kretsserien, både for gutter og jenter. Klubbens utøvere skal markere seg godt på lokale og nasjonale stevner.

 

Talentutvikling: Utøvere som ønsker å satse på idretten sin skal få gode muligheter til det i Gneist. I Gneist skal det legges til rette for topp-prestasjoner.

Rekruttering: Gneist skal bidra til å fremme friidretten i Ytrebygda. Det er et mål å få flere til å drive med friidrett og til å delta på stevner. Det er et mål at flere ungdommer fortsetter med friidrett.

Ledelse: Gneist skal være godt ledet og administrert. Utøvre, trenerer og foreldre skal oppleve at Gneist er en veldrevet klubb.

Foreldreinvolvering: Gneist skal kjennetegnes ved stort foreldreengasjement, og foreldrene skal involveres i klubbens miljø, arrangementer og sine barns aktiviteter.

Stevner: Gneist skal årlig arrangere noen få gode stevner med god deltakelse.

Synlighet: Gneist friidrett skal være synlig i friidretten i Hordaland. Klubbens tillitsvalgte skal delta på kretsens arrangementer, aktivt på lokale stevner, og utøverne skal hevde seg godt i konkurransen med andre klubber.

 

Økonomi: Gneist friidrett skal ha fokus på en langsiktig og god økonomistyring, slik at dette er med å bidra til at vi når overnevnte mål. Hovedinntektskilden er basert på medlemmenes kontingentbetaling, stratkontingent, sponsormidler og dugnadsinnsats.  
Prioriterte tiltak
For planperioden skal følgende områder prioriteres:
Ledelse: Vi skaletablere en effektiv modell for styring og administrasjon av klubben, som gjør at styret kan prioritere oppgaver rettet mot å oppnå målene våre.
 
Trenere: Vi skal arbeide for å beholde de gode trenerne vi har, og vi skal utdanne / knytte nye trenere til klubben. Vi skal ha en trenersituasjon slik at vi kan tilby trening i alle øvelser, at vi kan vokse i antall medlemmer, at vi kan gi et individuelt opplegg til de som ønsker å satse, og slik at arbeidsbelastingen for den enkelte trener ikke blir for stor. Videre vil styret arbeide tett på og bidra til at dagens trenerteam fortsetter med sitt gode arbeid for klubben.
 
Utdanning: Vi skal kontinuerlig utdanne nye trenere og kretsdommere. Det skal tilbys trener og dommerkurs for eldre utøvre og foreldre / foresatte. Eldre utøvere skal motiveres til å kunne påta seg treningsoppgaver for yngre utøvere.
 
Miljø: Det skal jobbes for å opprettholde og videreutviklet et godt og inkluderende miljø i klubben.
 
Ungdom: Arbeidet med å utvikle tilbudet for utøvere i aldersgruppen 15 til 19 år skal videreføres. Denne gruppen skal tas godt vare på og de skal oppleve god tilhørighet til klubben. Det er viktig at samarbeidet med BFG for denne aldersgruppen styres, både når det gjelder treningsopplegg og konkurranser. For dette har vi opprettet Gneist Junior.
 
Rekrutter: Det skal jobbes for å sikre større deltakelse i rekruttklassene på lokale stevner av våre rekrutter. Rekrutter og deres foreldre er en viktig satsningsområde for å sikre stor ettervekst og bredde i fremtidige årsklasser i klubben og bidra til å sikre en god fremtid for Friidrettsmiljøet i Gneist.
 
Stevne: Gneist skal ha et godt og stort utendørsstevne i løpet av sesongen. Gneistspelen skal videreutvikle for å nå dette målet.


 

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift