IL Gneist

Partier - Kriterier

Partier - Kriterier

GYMLEK FORELDRE OG BARN
Foreldre og barn er forstadiet til barnepartiene og barn kan trene her fra de har fylt 3 år (innen 1. juli inneværende år for høstpartiene, innen 1. januar inneværende år for vårpartiene). En av foreldrene må stille i treningsdrakt og være aktiv selv.
Innholdet i treningene er avpasset til treårsalderen.
 

GYMLEK 4-6 ÅR
Turnpartiene er ofte barnets første møte med idretten og her kan de begynne når de har fylt 4 år (innen 1. juli inneværende år for høstpartiene, innen 1. januar inneværende år for vårpartiene). Gjennom lek skal vi tilrettelegge idrettsopplæringen for å stimulere barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

Treningstimen kan bestå av følgende:
Løpe, hoppe, krype, slenge, klatre.
Begrepsforklaringer.
"Trene" forlengs og baklengs rulle.
Innføring i apparatbruk.
Drama, lek, musikk.
Vi skal gi utfordringer til gymnastene etter deres egne forutsetninger.

 

IDRETTENS GRUNNSTIGE 1. - 2. KLASSE
Vi beholder fremdeles en del av leken, og har en del leker som oppvarming eller avslutning.

Apparatmessig blir utfordringene større – vi øver på forlengs/baklengs rulle, håndstående og hjul. Vi kan bruke trampett og lærer det grunnleggende for å kunne hoppe.
Idrettens grunnstige er bygd opp slik at barna får noe å strekke seg mot hele tiden. Gjennom 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse, lærer barna de mest grunnleggende ferdigheter i turn.

 

Turnskolen Steg 1 (2.-3. klasse) og Turnskolen steg 2 (3.-4. klasse)
Turnskolen er et tilbud for barn fra 2-4 klasse i sandslihallen, som er bygget opp i steg 1 og 2. Stegne er nivåbasert og gymnasten eventuelt hele gruppen må fullføre minimum en sesong på steg 1 for å gå videre til steg 2. Treningen styres av kvalifiserte trenere med lang og bred bakgrunn innenfor idretten, både som utøvere, trenere og kursholdere.

Treningen skal gi utøverne gode sosiale rammer samt legge til rette for utvikling av hver enkelt utøver. Det blir god inføring av hvordan styrke- og tøyeøvelser skal gjennomføres, samt øke forståelsen av rytme, balanse og koordinasjon. Dette er helt nødvendig for å mestre de turnelementene som skal læres.

Partiet er ment for å bane vei til troppsturnpartiet, som er konkurranserettet, eller saltopartiet, som ikke er konkurranserettet fra det året gymnastene fyller 10 år.

Siste året på Turnskolen vil de, basert på ferdigheter få tilbud om enten konkurransepartiet eller saltopartiet.

Apparater som brukes under trening vil være ulike matter og tumblingstajoner, trampettstasjoner og teknikkstasjoner. Vi beholder fremdeles en del lek og stafetter til oppvarming og avslutninger av treningene. 

 

TROPPSGYMNASTIKK (Teamgym) 

Består av apparatene frittstående, trampett og tumbling.
konkurranseklassene:     
Aspirant         9-10 år
Rekrutt          11-13 år
Junior            13-17 år                                                                                                             
Senior            16 år og oppover.
 
Øvelsene
I frittstående utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse, bølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 18 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnasten 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på et tilpasset landingsfelt.

I Teamgym konkurreres det sammenlagt i alle tre øvelsene (3-kamp). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en mix av begge kjønn. Jenter, gutter eller mix konkurrerer i separate apparater/øvelser. Aldersklassene er inndelt i junior og senior. I tillegg til lokale, regionale og nasjonale konkurranser arrangeres det også nordiske mesterskap og europamesterskap i TeamGym.

 

Rytmisk gymnastikk (RG)

Rytmisk gymnastikk er en av de få idrettene som kun finnes for jenter/kvinner. Man kan holde på med rytmisk gymnastikk som breddeaktivitet eller konkurranseaktivitet. Å holde på med rytmisk gymnastikk gir allsidig trening av kroppen, god kroppsbevissthet og selvtillit.

Rytmisk gymnastikk er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk. Med kroppen skal man gjøre ulike vansker innenfor hovedgruppene; hopp/sprang, balanser, piruetter og bølger/bevegelighet. Det skal også være rom for dansetrinn og bevegelser som passer til musikken. Samtidig skal man håndtere et redskap. Det finnes fem ulike redskaper: Tau, ring, ball, køller og bånd. Redskapene skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges. Harmonien mellom kroppen, redskapet og musikken utgjør en helhet. Elementene skal settes sammen på en naturlig måte slik at det blir flyt i programmet. Man må velge elementer, stil og musikk som passer til gymnastenes ferdigheter og personlighet.

Redskapene

TAU: Laget av hamp eller syntetisk materiale. Lengden på tauet tilpasses gymnasten. Det skal være knute i begge ender. Spesielt for tau er små og store hopp gjennom tauet, programmet må inneholde mange av disse. Tauet skal svinges i ulike plan, kastes og fanges på ulike måter.

RING: Laget av tre eller plast. Innvendig diameter: 80-90 cm. Vekt: Min 300 gram. Ringen er stor, og gymnastene skal passere gjennom og over ringen. Ringen skal roteres om ulike akser, kastes og fanges på ulike måter, og den skal trilles på ulike måter både på kroppen og gulvet.

BALL: Laget av gummi eller syntetisk materiale. Diameter 18-20 cm. Vekt: Min 400 gram. Ballen skal sprettes på ulike måter, trilles på ulike kroppsdeler, kastes og fanges på ulike måter. Ballen skal også balanseres på kroppen.

KØLLER: Laget av tre, gummi eller syntetisk materiale. Lengde: 40-50 cm. Vekt: 150 grammr pr kølle. Flaskelignende form med kule på toppen. Kula må ikke ha større diameter enn 3 cm. Programmet utføres med 2 køller. Køllene skal svinges på ulike måter. Små kryssving kalles møller og er viktig i et program. Køllene skal sjongleres i små og store kast. Det er viktig at begge køllene hele tiden er i bevegelse.

BÅND: Pinnen er laget av tre eller syntetisk materiale. Diameter: Max 1 cm. Lengde: 50-60 cm. Båndet er laget av sateng eller annet lignende materiale. Lengde min 6 m. Bredde 4-6 cm. Vekt: Min 35 gram. Hele båndet må være i bevegelse. Båndet skal danne ulike tegninger som skal flyte over i hverandre. Det skal være variasjoner mellom små sirkler (spiraler) og store sving. Båndet skal kastes på ulike måter.

Musikk:Det er lov å benytte all form for orkestral musikk, inkludert stemmen brukt som instrument. Sang med ord er ikke tillatt, ei heller spesielle lyder som kan assosieres med dyr, trafikkstøy etc. Gymnastens bevegelser skal tilpasses musikkens rytme og karakter. Det skal tilstrebes en harmonisk enhet mellom gymnast, musikk og bevegelse.

RG åpententparti

RG konkurranseparti

 

Show og oppvisning:

Innenfor gymnastikk og turn finnes et bredt spekter av aktiviteter som barn og ungdom kan delta på. En stor andel av våre medlemmer trener til ulike stevner der de har show og oppvisninger.

Jazzdans 2.-4. klasse
Utøverne må begynne i 2. klasse når de starter her. Det er innlæring av en del grunnleggende dansetrinn og det øves på et program som vises frem på forskjellige oppvisninger.

Jazzdans 5.-7. klasse

Jazzdans 8.-10. klasse

Jazzdans 16 år+

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift