Viking FK

Politiattest

Politiattest

Slik søker du elektronisk

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

 1. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekkliste i skjema.
  Spørsmål om formål retter du til arbeidsgiver / den som krever politiattesten.
 2. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)  En standardbekreftelse ligger som vedlegg og kan benyttes. 
  - Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt. 
  - Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  - Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
  - Ikke alle formål trenger bekreftelse.

   

Teknisk informasjon
Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari. 

Har du en brannmur på datamaskinen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen. 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige ( under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Politiattest skaffes elektronisk. politi.no-politiattest

Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite ( NIF) vedtok 10 mars
2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1.anuar 2009.

Slik søker du elektronisk

For English version, please scroll down

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

 1. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekkliste i skjema.
  Spørsmål om formål retter du til arbeidsgiver / den som krever politiattesten.
 2. Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)
  - Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt. 
  - Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  - Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
  - Ikke alle formål trenger bekreftelse.

  For arbeidsgiver/organisasjon:
  Til hjelp for arbeidsgivere og organisasjoner kan skjemaet «bekreftelse på formål» lastes ned til høyre på siden.Luftfartstilsynet
  Du må skrive følgende i merknadsfeltet i skjema: "Jeg samtykker i at uttømmende politiattest sendes direkte til Luftfartstilsynet".

Teknisk informasjon
Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari. 

Har du en brannmur på datamaskinen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen. 


Viking F.K. vil håndtere ordningen på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Fotballklubben , som innebærer
et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming
skal fremskaffe politiattest.

NB! Gjelder også HC trenere og alle involverte rundt junior laget, samt ansatte trenere i U-avdelingen.

Styret i Viking F.K. har vedtatt at dette gjøres i samråd med:
Adm. leder Jan Olav Pedersen
e-post : jop@viking-fk.no
mobil: 92632658
 

TBN

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysningene de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Fotballklubben har ikke anledning til å be personen innhente politiattest for andre straffbare forhold: Innhenting av politiattest er gratis.

Dersom en ønsker ytterligere info om ordningen finner en dette på http:// www.idrett.no

Vi har følgende framdrift:

1. Søk på nett på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

    Dere kontakter jop@viking-fk.no for å få en bekreftelse som medsendes.

2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes
ikke til Fotballklubben.

3. Den attesten gjelder for, skal fremvise sin politiattest til Jan Olav Pedersen Viking F.K. skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist og krysse av som framvist på profilen i 123 systemet.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Med vennlig hilsen
Styret
VIKING F.K.
 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift