Viking FK

Laglederhåndbok

Laglederhåndbok

Laglederhåndbok

Formål

Formålet med denne laglederhåndboken er å gi de frivillige lederne i Viking FK, barne- og ungdomsavdeling (BA) et godt arbeidsverktøy ifm deres verv som lagleder for lag i klubben. Laglederhåndboka er ment som et oppslagsverk og rettesnor for både klubbens ansatte, foreldre/foresatte, trenere, lagledere og styre og utvalgsmedlemmer. Laglederhåndboka bidrar i så måte til en felles forståelse for hvordan klubben skal drives med tanke på prinsipper og retningslinjer. Laglederhåndboka er et levende dokument og vil oppdateres jevnlig. Endringer av vesentlig karakter må vedtas av Viking FK barne – og ungdomsutvalg/FK Styret.

Trener har sportsplan for barne- og ungdomsavdelingen som sitt oppslagsverk og lærebok.Den ligger under Meny - Sportslig

Lagleder har laglederhåndboka som sitt oppslagsverk og lærebok.

Både sportsplan og laglederhåndboka er styrende dokument som klubbens ansatte forholder seg til. Det er ønskelig at alle som er involvert i Viking FK barne – og ungdomsavdelingen, dvs, både foreldre/foresatte, trenere, lagledere, styremedlemmer og andre klubber, skal få gode mulighet til å bli kjent med klubben. Derfor ligger begge dokumentene lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

Sportsplan: www.viking-ungdom.no – hovedmeny-sportslig-sportsplan

Laglederhåndboka: www.viking-ungdom.no- hovedmeny-klubben-laglederhåndboka

Informasjon fra laglederhåndboka vil også legges ut på klubbens hjemmeside, under de aktuelle kategoriene. 

 

Forandring i sportsplanen for 2017, vedrørende utviklingsgrupper gutt. 

Viking FK  er i gang med en akademiklassifisering, iverksatt av  Norsk Toppfotball, som omfatter at også modell for utviklingsgrupper, revideres. 

I sesongen 2017 vil det være en del forandringer vedrørende hvordan en organiserer utviklingsgruppene 9-12 år.

  • For 9-åringene vil det ikke bli et uttak av utviklingsgruppe, men et differensiert treningstilbud gjennom FFO 2 ganger i uken.
  •  Det vil ikke bli meldt opp et kamplag for 10-årsgruppen. Gruppen vil starte opp med fredagstreninger i tillegg til FFO etter sommeren. I tillegg til dette vil det legges til rette for deltakelse på en turnering i løpet av året.
  •  11-årsgruppen fortsetter som normalt, med seriespill og tre treninger i uken.
  •  12-årsgruppen spiller ikke i seriespill, men skal delta i to turneringer i løpet av sommeren/høsten.

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift