Sandnes Ulf

Kontingenter

Kontingenter

Kontingenter for medlemskap i Sandnes Ulf for 2017, vedtatt og godkjent av generalforsamlingen (Årsmøtet) er da som følger for de ulike medlemskategoriene (i tillegg til historikk for de siste 5 årene):

Kategori 2017  Kont.  Kunst. 2016  2015  2014  2013  2012
 Elite – A 3 065 2 665 400 3 000 2 300 2 300 2 200 1 550
 Junior (17-19 år) 1 990 1 590 400 1 950 1 625 1 625 1 550 1 350
 Ungdom (13-16 år) 1 990 1 590 400 1 950 1 625 1 625 1 550 1 350
 Barn (6-12 år) 1 680 1 280 400 1 650 1 375 1 375 1 300 1 050
 Mikro (5 år) 800 800   780 600 600 850 775
 Senior 1 895 1 895   1 850 1 425 1 425 1 300 1 300
 Dommere 150 150   150 150 150 650 650
 Leder/trener 460 460   450 525 525 500 450
 Familie (Husstand) 3 360 2 960 400 3 300 2 800 2 800 2 700 2 300
                 
 Elite tillegg Månedlig aktivitetsavgift (ikke kontingent, aktivitetsavgift for spillere i utviklingsavdeling)

Vesentlige tilleggsopplysninger:

  • Elite tillegg er ikke kontingent men en aktivitetsavgift (tillegg) for spillere i utviklingsavdelingen og faktureres separat på egen faktura.
  • Alle aktive medlemmer kan kjøpe #MedUansett-kort ståplass til NOK 500,- (forutsatt at medlemskapet er betalt).
  • Betalt Leder/trener kontingent inkluderer sesongkort ståplass. Dette sesongkortet kan oppgraderes til sitteplass for et tillegg pålydende NOK 500,-
  • Familie (husstand) kontingent gjelder for alle spillere i kategoriene barn og ungdom (6-19), pluss inntil 2 ledere/trenere per familie.
  • Mikro og Senior kontingentene er separate kontingenter og inngår ikke i Familie (husstand) kontingenten.
  • Kontingentsatsene forutsetter at klubbens egeninnsats og dugnadsreglement for spillere og deres foresatte følges og at tildelte vakter gjennomføres. Vi gjør oppmerksom på at uteblivelse fra tildelte egeninnsatsoppdrag i samsvar med reglementet bli fakturert som tilleggskontingent (NOK 500,- per tilfelle).
  • Klubbmedlemskap / Ambassadører (medlemmer som ikke er aktive som spillere eller med verv) er selvsagt helt frivillig og sendes kun ut til de som har gitt beskjed om at de ønsker å være ikke aktiv medlem eller Ambassadør i Sandnes Ulf.

Medlemskontingent dekker betalingen for å spille kamper og trene i regi av Sandnes Ulf, samt forsikring. Klubben betaler inn en lagforsikring for lagene, men for å komme under denne forsikringen må en spiller være medlem i klubben, og det er man først når kontingenten er betalt.

Kontingenten dekker også; drakter, baller, lagets deltakelse på to turneringer samt Sandnesgrase, opparbeidelse og vedlikehold av treningsfeltene m.m

Hvis dere ønsker å gi en tilbakemelding eller har spørsmål med mottatt faktura, så ber vi om at disse sendes til kontingent@sandnesulf.no slik at disse kan bli behandlet så raskt som mulig.

 

Lagleder/Trener kontingent

Lagleder/trener kontingent er i utgangspunktet frivillig, men blir fakturert sammen med andre kontingenter til alle som er registrert med lagleder/trener verv i klubben. For familier som betaler familie (husstand) kontingent, så vil denne lagleder/trener kontingenten være inkludert i familiekontingenten.

For de som blir fakturert lagleder/trener kontingent, og da får dette som en tilleggsavgift, har anledning å reservere seg mot å være betalende medlem i klubben. Dette gjøres ved at det sendes melding til kontingent@sandnesulf.no etter at faktura er mottatt, med info om at lagleder/trener det gjelder ønsker å reservere seg mot denne kontingenten/medlemskapet. Gjør oppmerksom på at det er en forutsetning at lagleder/trener kontingent er betalt eller dekket inn i familiekontingent, for å få gratis sesongkort ståplass og for at lagleder/trener skal ha stemmerett i klubben.

 

Oppfølging av betaling av kontingenter:

Det vil være en betalingsfrist på ca 14 dager på fakturaer sendt ut for kontingenter. Førstegangs purring blir sendt ut hvis betaling ikke er korrekt registrert mottatt i løpet av 3 uker etter utsendelse NB! Viktig at det blir brukt riktig KID nummer for at betalingen skal bli riktig registrert og unngå purring.

Hvis fakturaene ikke er registrert som betalt ved andregangspurring, 2 uker etter førstegangspurring, så er ikke spilleren lenger å anse som medlem i klubben og vil ikke lenger være dekket inn av klubbens forsikringsordninger og vil heller ikke være spilleberettiget for kamper.

 

Lagleder har ansvar for å få spillerne til å bet. kontingent - husk INGEN skal spille seriekamper uten at de har bet. kontingent og er medlem i Sandnes Ulf.

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift