Fotballaget Fart
Tillitsvalgte og ansatte

 

Funksjon
Navn (m/e-postadr.)
Telefon
Hovedstyret:
 
 
Administrativ leder
Frode Dalseng
952 73 125
Leder
Trond Kristensen
900 43 111 
Nestleder
Arild Falkfjell
917 87 197
Leder sportsavdeling yngres
Tore Thorsteinsen
404 77 700
Leder sportsavdeling senior
Magnus Sørensen
400 67 401
Leder arrangementsavdeling
 
 
Leder anleggsavdeling
Geir Arne Haugen
455 15 523
Leder marked/tiltaksavdeling
Øystein Aaberg
970 74 428
Leder økonomi
Elin Kringsjå
470 27 631
Leder husutvalg
Elin Bårdseth
990 38 601
Sportsavdeling - yngres:
 
 
Leder
Tore Thorsteinsen
404 77 700
Medlem sportsavdeling
Espen Berntsen
951 43 031
Medlem sportsavdeling
Nina Røhnebæk
992 53 588
 
 
 
Arrangementsavdeling:
 
 
Leder
 
 
Elitefotballskole
Magnus Sørensen
400 67 401
Fart Cup
Roger Taaje
920 25 899
 
 
 
Anleggsavdeling:
 
 
Leder
Geir Arne Haugen
455 15 523
Sekretær
Thomas Thorsteinsen
982 56 864
Banemannskap
Atle Bekkevold
911 50 635
Banemannskap
Ole Anders Tomter
950 68 531
Banemannskap
Helge Andreas Nordli
900 35 144
Banemannskap
 
 
Banemannskap
   
Banemannskap
   
Banemannskap
 
 
Banemannskap
 
 
Banemannskap
   
Banemannskap
 
 
 
 
 
 
   
Husutvalget:    
Leder
Elin Bårdseth
990 38 601
Medlem husutvalg
Anita Folstad
911 10 288
Medlem husutvalg
Nina Sevilhaug
402 22 115
Medlem husutvalg
Lene Bårdseth
402 40 037
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltaksavdelingen:
 
 
Leder
Øystein Aaberg
970 74 428
Medlem tiltaksavdeling
Rune Nordgård
913 39 643
Medlem tiltaksavdeling
 
 
Medlem tiltaksavdeling
 
 
 
 
 
Markedsavdelingen:
 
 
Leder
Rune Lund
918 08 038
Medlem markedsavdeling
Øystein Aaberg
970 74 428
Medlem markedsavdeling
Einar Busterud
901 18 959
Medlem markedsavdeling
Rune Nordgård
913 39 643
 
 
 
 
   
 
 
 
Kontrollkomite/revisorer:
 
 
Leder
 
 
Medlem kontrollkomite/revisor
 
 
 
 
 
Øvrige verv:
 
 
Materialforvalter
Tore Thorsteinsen
404 77 700
Dommeransvarlig
Espen Berntsen
951 43 031
 
 
 
Valgkomite:
 
 
Leder
   
Medlem valgkomite
 
 
Medlem valgkomite
 
 
 
 
 
 
 
 
Feil i oversikten meldes: Frode Dalseng - frode@fartfotball.no