Elverum Fotball

Hovedstyret

Hovedstyret

 

 

 


Klubbens hovedstyre er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene. Personene blir valgt som henholdsvis leder, nestleder og styremedlemmer. Disse må ha god kompetanse innen områdene ledelse, strategisk planlegging, sport, økonomi og anleggsutvikling. Vararepresentanten deltar som styremedlem på styremøtene, med konkrete oppgaver. Hovedstyret oppnevner et Hederstegnsutvalg ved behov.

Hovedstyrets viktigste oppgaver

  • Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.
  • Visjon- og verdiarbeid.
  • Økonomisk kontroll og driftsovervåking.
  • Riktig organisering og styresammensetning – riktige underutvalg og roller.
  • Følge idrettens lover og representere klubben utad.
  • Legge til rette for at man kan rekruttere fl est mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere.

Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med en av oss!

Leder
Jann Millnar Eggen

Mobil: 450 56 306

jann.eggen@online.no

 

Nestleder
Stine Skrutvold Skjæret

Mobil: 902 11 346

E-post: stinews@hotmail.com

 

Styremedlem
Leif Klausen

Mobil: 480 55 075

E-post: leifkl@hotmail.com

 

Styremedlem
Atle Gundersen

Mobil: 957 49 844

E-post: atle.gundersen@bbp.no

 

Styremedlem
Thor Anders Sognli

Mobil: 412 99 228

E-post: tasognli@gmail.com

 

Styremedlem
Ragne Hauge Harviken

Mobil: 476 73 403

E-post: ragne.harviken@elverum.kommune.no
 

Varamedlem
Hans Olav Osbak

Mobil: 930 80 989

E-post: hoosbak@yahoo.no

                

Leder av valgkomiteen
Dag Arne Hoberg

Mobil: 90 88 60 13

E-post: dah@sparebanken-hedmark.no

 

Daglig leder (sekretær i styret)
Per Steinar Krogsæter

Mobil: 400 29 710

per@elverumfotball.no

RedElverum fotball  Postadresse: PPB 322, 2403 Elverum | Telefon: 62 41 60 77   | Faks: 62 41 56 73  | Orgnr. 974807734

Tekst fra nyhetssidene våre skal ikke gjengis uten henvisning og link til www.elverumfotball.no

Kopiering av innhold er ikke tillatt uten avtale med Elverum fotball. Bilder fra bildegalleriet kan ikke benyttes uten avtale.

På jakt etter personer i Elverum fotball? Klikk
her

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift