Sola Fotball

Klubbperm

Klubbperm
VEDLEGG
Vis fil 01 - Klubbperm 1 - Visjon, Lov, Organisasjon oppdatert_27.02.2016.doc
Vis fil 02 - Klubbperm 2-Maalsetting.doc
Vis fil 03 - Klubbperm 3-Aktivitetskalender.doc
Vis fil 05 - Klubbperm 5-Budsjett_2008.doc
Vis fil 06 - Klubbperm 6-Informasjon.doc
Vis fil 07 - Klubbperm 7-Administrasjon_av_laget.doc
Vis fil 08 - Klubbperm 8-Prosjekter.doc
Vis fil 09 - Klubbperm 9-Sportslige_og_sosiale_arrangementer.doc
Vis fil 10 - Klubbperm 10-video_og_litteratur.doc
Vis fil 11 - Klubbperm 11-Retningslinjer.doc
Vis fil 13 - Klubbperm 13-Anlegg.doc
Vis fil 14 - Klubbperm 14-Adidas_klubbkolleksjon_2012.pdf
Vis fil 14 - Klubbperm 14-Utstyr.doc
Vis fil 15 - Klubbperm 15-Skader_og_lisens.doc
Vis fil 16 - Klubbperm 16-Logo_og_reklameregler_overtrekksdrakter.doc
Vis fil 16 - Klubbperm 16-Retningslinjer_for_sponsorsalg.doc
Vis fil 17 - Klubbperm 17 - Dommere.doc
Vis fil 18 - Klubbperm 18 - Medlemskontingent_2012_med_giro.doc
Vis fil 18 - Klubbperm 18 - NFF_Kamprapport_2011.pdf
Vis fil 18 - Klubbperm 18 - Politiattest_soknad_for_idrettslag_versj_nov_08.doc
Vis fil 18 - Klubbperm 18 - Politiattest_veiledning_for_tillitsvalgte_i_Sola_Fotball.doc
Vis fil 18 - Klubbperm 18 - Skademeldingskjema_NFF_Fotball_2009.doc
Vis fil 18 - Klubbperm 18 - Skjema.doc
Vis fil 18 - Klubbperm 18 - Skjema_soknad_omberamming_kamper_RFK.doc
Vis fil 18 - Klubbperm_18 - Dommerregning_2010.pdf
Vis fil 18-1 - Klubbperm 18-1 - Skjema_med_retningslinjer_ved_deltagelse_på_cuper_internationalt.doc
Vis fil 18-2 - Klubbperm 18-2- Skjema_for_spillersamtale.doc
Vis fil 19 - Klubbperm 19 - styringssystem.doc
Vis fil 20 - Klubbperm 20 - Kurs_og_utdanning.doc
Vis fil Budsjett 2011 5-12 aar, OB, G50.doc
Vis fil Budsjett 2011 lag 13 aar +.doc
Vis fil NFF OVERGANGSSKJEMA.pdf
Vis fil Årsrapport 2008 Sportsplan Sola Fotball 2008[2].doc
Vis fil Årsrapport 2011 layout 13 aar +.doc
Vis fil Årsrapport 2011 layout 6-12 år.doc
Vis fil Årsrapport 2011 layout a-lag.doc
Om klubbpermen

Her finner du den elektroniske utgaven av Klupppermen for tillitsvalgte og andre i Sola Fotball.
Klubbpermen er utviklet for å gi informasjon om regler og rutiner i klubben.
Den gir en oversikt over ansvar og oppgåver, innholder rutiner og skjema som er aktuelle i den daglige administrasjon av aktiviteten.
Klubbpermen inneholder også aktuelle skjema for tillitsvalgte og spillere.

Kapitlene i Klubbpermen finner en under Vedlegg til høyre.

 

Postadresse: PB 48, 4097 SOLA
Besøksadresse: Åsenveien 22, 4097 SOLA

Mail: dagligleder@solafotball.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products