Kolbotn IL

Treningsavgift

Treningsavgift

Kostnader i volleyball

De faste kostnadene knyttet til volleyball er:
  • Medlemskap i Kolbotn IL (faktureres ved årsskiftet)
  • Treningsavgift Kolbotn Volleyball (faktureres oktober for høstsemester og februar for vårsemester)
  • Spillerlisens Norges Volleyballforbund (lisensperiode fra 15.08.2014, gyldig i ett år)
I tillegg kommer lagkasse som benyttes til sosiale aktiviteter og turneringer. Dette varierer pr. lag og henger også sammen med dugnadsinnsats som holder kostnadene nede. Eksempel: Spiller født 2002 - medlemskap i Kolbotn IL 400,- pluss spillerlisens 325,- pluss treningsavgift høst og vår 2 x 650,- gir total kostnad på 2025,- pr. år.

Medlemskap i Kolbotn IL

Junior (t.o.m. 16 år) kr 400,-
Voksen kr 500,-
Pensjonister og trygdede kr 350,-
Familiemedlemskap kr 700,-
Vi anbefaler familiemedlemskap siden foreldre ofte fungerer som lagledere i turneringer og dermed skal være medlem av et idrettslag.

Treningsavgift Kolbotn Volleyball

Følgende satser gjelder høsten 2014 (forfall oktober):
Født 2004 og senere kr 550,-
Født 2002 og 2003 kr 650,-
Født 2000 og 2001 kr 750,-
Født 1999 og tidligere kr 850,-
Tilsvarende beløp (pluss eventuell justering vedtatt av årsmøtet) faktureres også for vårsemesteret (forfall februar). Det er to prøvetimer pr. semester. Deretter faktureres treningsavgift for gjeldende halvår. Det er ikke mulig å få refundert deler av treningsavgiften dersom en spiller slutter i perioden.

Spillerlisens til Norges Volleyballforbund

Denne lisensen gjelder for perioden 15.08-2014 - 15.08.2015 uansett når innbetalingen skjer i perioden. Det er ikke mulig å få refundert deler av denne lisensen dersom en spiller slutter i perioden.
I lavere seniorserier og i aldersbestemte klasser er det spillerens alder som bestemmer lisenstypen. Spiller med individuell lisens for sin alder kan spille i de klasser og divisjoner som seriereglementet tillater. I minivolleyball kan det benyttes lagslisens. Spillere født i 2002 må tegne individuell lisens, fordi en trer ut av NIF's barneidrettsforsikring den dagen en fyller 13 år. For å gjøre ordningen enkel er lisenskravet obligatorisk for alle som er født i 2002, uavhengig av fødselsdato.
17 år og eldre (født 31.12.97 og tidligere) (obligatorisk) 17 år og eldre kr. 790,-
17 år og eldre (født 31.12.97 og tidligere) (frivillig) * 17 år og eldre Pluss kr. 840,-
13-16 år (født 01.01.98-31.12.01) (obligatorisk) 13-16 år kr. 625,-
13-16 år (født 01.01.98-31.12.01) (frivillig) * 13-16 år Pluss kr. 675,-
Under 13 år (født 01.01.02 og senere) (obligatorisk) Under 13 år kr. 325,-
Under 13 år (født 01.01.02 og senere) (frivillig) * Under 13 år Pluss kr. 370,-
Lagslisens dekker ikke spill i høyere klasser. Lagslisens kan ikke utvides med plussforsikring.
Lagslisens for minivolleyball, klubb med 1-5 lag kr. 830,- pr. klubb
Lagslisens for minivolleyball, klubb med 6 lag og flere kr. 1.250,- pr. klubb

Øvrige kostnader og dugnadsinnsats

  • Kioskvakt i Sofiemyrhallen - foresatte har ansvar for ca en kioskvakt pr. halvår
  • Kakelotteri (dersom foreldrekontakt ønsker dette)
  • Hjemmeturnering (Sofiemyrhallen) - Vi har fått tildelt turnering i Østre Greverud Idrettshall helgen 7. og 8. mars 2015. Noen foreldre blir bedt om å bidra.
  • Foreldrekasse / reisekasse. Kostnader og dugnader her avklares via foreldrekontakter.

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Idrettslaget: epost@kolbotnil.no / Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915
Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift