Rælingen FK

Kontingent og avgift

Kontingent og avgift

Kontingenter:
Indeksregulering av trenings- og anleggsavgift.
Fra 2017 slås trenings- og anleggsavgift sammen og fordeles over to rater, mars og august.
Medlemskontingent sendes ut 1. jan og gjelder for 01.01 - 31.12.

 

MEDLEMSKONTINGENT
1000 kr. Familiekontingent inntil 6 pr. husstand

100,- pr. lag-/trener som står reg. i FIKS

500,- pr. enkeltmedlem

200,- pr. A-lagsspiller

Medlemsavgift sendes ut januar hvert år

TRENING- OG ANLEGGSAVGIFT (sendes ut i to rater, mars og august)
Ved oppstart før 1.8 betales full treningsavgift.
Ved oppstart etter 1.8 betales halv treningsavgift.

4-5 år kr. 1000,-
6-12 år kr. 2450,-
13-19 år kr. 4250,-
Senior (Old Girls, M7, Veteran) kr. 2000,-
Unntak J17 – kr. 1500,- gjelder kun for sesongen 2017.
RFK ønsker å ha et treningstilbud til barn og unge i alle årskull. I 2017 ble det startet et nytt jentelag som trener en gang pr uke. Årsmøtet vedtok det

I tillegg kan styret differensiere treningsavgift til satsningslag.

 

Hva dekker avgiftene?

Avgiftene dekker utgiftene til blant annet:
•Drift og administrasjon av klubben med ca. 850 medlemmer
•Regnskap og revisjon
•Baneleie og –vedlikehold (bl.a. mål)
•Vinteråpne baner
•Dommerutgifter
•Cuper
•Påmelding til serier
•Trenere
•Drift av Klubbhuset
•Drakter og utstyr
•Forsikringer
•Trenerforum
•Trenerkurs
•Utstyr til trener etter gjeldende retningslinjer fra Styret

 

 

 

 .

 

    Rælingen Fotballklubb
Postboks 1, 2025 Fjerdingby
Kontonummer: 1286.50.10115
Org nr 974 815 028

dagligleder@rfk.no
www.rfk.no

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift