Våg FK

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Følgende personer utgjør for tiden Våg FKs sportslige utvalg (SU):

Ester M. Hansen (assistenttrener damelaget)
Ketil Østrem (barnefotballkoordinator)
Tor Arne Richstad (ungdomsfotballkoordinator)
Totto Dahlum (sportslig leder)

Ved behov innkalles eventuelt 1 representant for klubbens styre (Kjell Arild Tøfte) til å møte i SU.
I tillegg innkalles trener/trenere fra klubbens ungdomslag, når det er behov for det, til å møte i SU.
I saker som omhandler klubbens barnefotball innkalles leder av Barnefotballutvalget (BFU) til å møte i SU.

Våg FK

Adresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand

Besøksadresse: Karussveien 9

Telefon: 38 01 59 33

E-post: post@vagfk.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products