Tjørvåg IL

Kontigent / treningsavgift

Kontigent / treningsavgift

Tjørvåg ILMEDLEMSKONTIGENT
TJØRVÅG IDRETTSLAG 2015

 

Kontigent

Kontingent aktiv                                                         kr. 300,-

Kontingent støtte foreldre/føresette til aktiv                  kr. 100,- pr. vaksen

Kontingent støtte søsken til aktiv                                kr.   50,- pr. barn

Kontingent støtte                                                       kr. 200,-

Kontingent støtte entusiast                                         valfri sum

 

Treningsavgift

A-lag                                                                        kr. 1200,-

Ungdom    13-19 år                                                    kr.   800,-

Barn             5-12 år                                                  kr.   400,-

 

Alle aktive må betale både kontingent og treningsavgift.
Desse to må vere betalt for at spelaren kan få spele kampar.

 

Døme:

Spelar i barneklassene:       300 kr + 400 kr = 700 kr
Spelar i ungdomsklassene: 300 kr + 800 kr = 1100 kr
Spelar på seniorlag:             300 kr + 1200 kr = 1500 kr
 

Vi oppmodar alle foreldre og bygdafolk om å vere støttemedlemmar i idrettslaget.

Minner om at kun betalande medlemmar har stemmerett på årsmøtet.

 

Innbetalast til:
Tjørvåg Idrettslag
6070 Tjørvåg

 

Kontonr. 3909.60.20558

Hugs å merke kven innbetalinga gjeld for.

For å kunne verte forsikra gjennom’ Fotballforsikringen’, som idrettslaget betalar, må ein ha betalt kontingent.

 

FRIST FOR AKTIVE : 10.APRIL  2015

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift