Tjørvåg IL

Kontakt oss

Kontakt oss
VEDLEGG
Vis fil Verv 2017.xlsx
Kontakt oss          
             
  Verv Tjørvåg IL 2017        
             
  Nemnd Verv Namn Telefon E-post År
  Hovudstyret          
  Hovudstyret Leiar Jan Olaf Hareide 92449546 jan_olafh@outlook.com 1
  Hovudstyret Nestleiar / Sekretær Åsmund Eide 91588349 aasmund.eide@ulstein.com 1
  Hovudstyret Kasserar Åse Karin Skogen 90997935 akskogen78@hotmail.com 2
  Hovudstyret Leiar arr.kom Ida Beate Teige  98692670 teiida@msn.com 1
  Hovudstyret Leiar sportsleg utval        
  Hovudstyret Leiar marknad        
  Hovudstyret Leiar bygg&anlegg Per-Magne Lillenes 99399992 per-magne@gpmgarage.no 1
  Hovudstyret Leiar trim Elin Hundsnes 91852534 elin@tussa.com 1
             
  Rekneskapsførar   Åse Karin Skogen 90997935 akskogen78@hotmail.com 2
  Ansv. Nettsider Klubb adm. Ole-Erik Nykrem Røyset 99398960 oleeriknr@gmail.com 1
             
  Sportsleg utval          
  Sportsleg utval Leiar        
  Sportsleg utval Medlem Jarl Åge Vågsholm 97523381 jarl-aage@tussa.com 1
  Sportsleg utval Medlem Lars Ivar Moldskred 47169730 lars-ivar@moldskredrenovasjon.no 1
  Sportsleg utval Medlem Guro Aksnes 97614868 gurokaksnes@gmail.com 2
  Sportsleg utval Trenarkoordinator       1
  Sportsleg utval Dommaransvarleg Jan Olaf Hareide 92449546 jan_olafh@outlook.com 1
             
  Ansvarleg Fair Play         1
  Utdanningsansvarleg Jan Olaf Hareide 92449546 jan_olafh@outlook.com 1
  Ansvarleg Banedagbok Per-Magne Lillenes 99399992 per-magne@gpmgarage.no 1
  Ansvarleg Banedagbok Jan Olaf Hareide 92449546 jan_olafh@outlook.com  
             
  Marked          
  Marked Leiar Åsmund Eide 91588349 aasmund.eide@ulstein.com 1
  Marked Medlem        
  Draktansvarleg   Åsmund Eide 91588349 aasmund.eide@ulstein.com 1
             
  Arrangement          
  Arrangement Leiar Ida Beate Teige 98692670 teiida@msn.com 1
  Arrangement Medlem Hilde Roksvåg 95110282 hildesrok@hotmail.com 2
  Arrangement Medlem Hege Abeltun 95213238 abeltun@tussa.com 1
  Arrangement Medlem Rachel Lillestøl 95168138 rlillestoel@gmail.com 1
  Arrangement Medlem Monica Sandnes 99531407 msandnes@hotmail.com 2
  Arrangement Medlem Jan Olaf Hareide 92449546 jan_olafh@outlook.com 1
             
  Bygg og anlegg          
  Bygg og anlegg Leiar Per-Magne Lillenes 99399992 per-magne@gpmgarage.no 1
  Bygg og anlegg Medlem Fred Ove Sandvik 99251460 fred.ove.sandvik@tussa.com 1
  Bygg og anlegg Medlem Johnny Sandvik 91593555 johnny.sandvik@tussa.com 1
  Bygg og anlegg Medlem Ole Johan Aksnes 97526181 oj-78@online.no 1
  Bygg og anlegg Medlem Johan Ole Abeltun 90757938 abeltun@tussa.com 1
  Bygg og anlegg Medlem Per Haldor Storøy 91338767 per@storoy.net 1
             
  Vedlikehald Bane  Ansvarleg Per-Magne Lillenes 99399992 per-magne@gpmgarage.no 1
  Vedlikehald Bane  Medlem Johan Ole Abeltun 90757938 abeltun@tussa.com 1
  Vedlikehald Bane  Medlem Ole Johan Aksnes 97526181 oj-78@online.no 1
  Vedlikhald traktor Ansvarleg Gard Hovlid 99399991 glhovlid@gmail.com 1
             
  Trimgruppa          
  Trimgruppa Leiar Elin Hundsnes 91852534 elin@tussa.com 1
  Trimgruppa Medlem Jan Olaf Hareide 92449546 jan_olafh@outlook.com 1
  Trimgruppa Medlem Linda Arnesen 41458917 larnesen@tussa.com 1
  Trimgruppa Medlem Erling Moltubakk 95071874 em@hareidgroup.com 1
  Trimgruppa Medlem Anja Lena Djupvik 41437031 alenadj@online.no 1
  Trimgruppa Medlem Johnny Hundsnes 91852555 johnny@tussa.com 1
             
  Valnemnd          
  Valnemnd Medlem Gry Elisabeth L.Kempthon 48273858 gry.kempton@heroy.kommune.no 1
  Valnemnd Medlem Elin Hundsnes 91852534 elin@tuss.com 1
  Valnemnd Medlem        
             
  Revisor Revisor Idar Fugleseth 90521063   1
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift