Viking FK

Holdning til alkohol

Holdning til alkohol

Viking FK holdninger til alkohol.

Viking FK støtter seg til både Norges Idrettsforbund, Olympiske Komite` og Norges Fotballforbunds syn og retningslinjer når det gjelder idrett og alkohol. Viking FK ønsker å være en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng(NIFs lov §11-2 g)

 Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)

Retningslinjer vedrørende alkoholbruk i Viking FK.

Fotballen skal være en alkoholfri sone.

Det betyr i praksis at det ikke skal forekomme alkohol i forbindelse med aldersbestemte lag. Eksempelvis kan vi nevne følgende situasjoner:

• På hele reisen under turnering og bortekamper. Det vil si fra spillere, trenere og ledere forlater hjemstedet til de er tilbake. Dette gjelder også foreldre som er med på overnattinger, bortekamper og lignende.
• 48 timer i forkant av alle kamper.
• I garderoben etter trening og kamper.
• På alle klubbarrangement hvor lag deltar.

Fem argumenter for fravær av alkohol i klubbsammenheng

Det miljømessige. Fotballen er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem store deler av livet.

Det sosiale. I enhver større barne- eller ungdomsgruppe finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler – et «fuktig» fotballmiljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse to gruppene skal fotballen være et fristed.

Det sportslige. Alkohol og ettervirkningene av alkohol gir dårligere resultater, og reduserer aktivitetens egen opplevelsesverdi.

Den samfunnsmessige anseelse. Det offentlige støtter fotballen ut fra et forebyggingsmotiv, og private sponsorer ønsker ikke at klubbene får negativ presseomtale.

Sikkerheten. Det er en stor tillitserklæring at hundretusenvis av foreldre overlater ansvaret for sine unger til klubbene. Berusede ledere og/eller ungdommer øker risikoen for at skader, ulykker eller andre negative hendelser skal inntreffe.

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift