Nord

Kontingent 2017

Kontingent 2017

Viktig informasjon om kontingent for 2017

Vi velger i år å fortsette systemet med kontingent / dugnad.

SK Nord er en breddeklubb uten "rike onkler", det vil si at det aller meste av klubbens drift baserer seg på dugnadsinnsats.

Kontingenten økes betraktelig, samtidig som vi gir mulighet for alle aktive å redusere kontingenten ved å forplikte seg til dugnadsinnsats. (Se tabellen under for timeantall. I tillegg kommer 1 x baking i løpet av sesongen).

Generelt kan vi si at vi differensierer kontingenten for de ulike alderstrinnene for å gi et riktigere bilde av hva det koster å drive de ulike trinnene. 

Årets kontingentsatser:

 

Aktive:

 

Normal

Alternativ med dugnad og kontingent:

Alder:

Kontingent:

Dugnadsforpliktelse:

Restkontingent:

Barn til og med 6 år:

800,-

0

800,-

Barn til og med 12 år, en aktivitet:

2100,-

10 timer

1100,-

 

Barn til og med 12 år, håndball og fotball:

2500,-

7 + 7 timer

1500,-

Ungdom 13 – 16 år, en aktivitet:

2300,-

10 timer

1300,-

Ungdom 13 – 16 år, håndball og fotball:

2700,-

7 + 7 timer

1700,-

Senior (JR / SR / OB / Damer):

2700,-

10 timer

1700,-

Familiekontingent (gjelder voksne og barn inntil 18 år, alle aktiviteter):

4600,-

20 timer

2600,-

Allidrett (pr. halvår):

300,-

-

300,-

Ikke aktive:

Trenere, oppmenn og styremedlemmer:

200,-

-

200,-

Støttemedlemmer:

300,-

-

300,-

Pensjonister:       

100,-

-

100,-

                                                                                                                               

Som dugnad i denne sammenheng regnes trener-, oppmannsrolle, styreverv og dugnader i regi av klubben. Dugnad for å øke kassebeholdning til et enkelt lag teller ikke med her.

Dere setter selv beløpet på giroene. All dugnadsinnsats vil bli registrert på den enkelte aktive. Om noen skulle velge laveste sats og ikke stiller opp på dugnadstimene i løpet av året, vil de få tilleggsfaktura på slutten av året. Dugnadstimene meldes fortløpende inn på mail til dugnad@sknord.no

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift