IL Bjarg

Dommer

Dommer

Ingen dommer ingen kamp
Dommere er en forutsetning på lik linje med spillere for at vi skal få gjennomført kamper. I Bjarg ønsker vi at det skal være like gøy å være dommer som å være spiller.

For Bjarg Håndball er det mange gode grunner til å satse på dommergjerningen:
- gode dommere bidrar til godt omdømme for klubben
- gode dommere skaper bedre holdninger til og større forståelse for dommerrollen blant ledere, trenere, spillere og foreldre i klubben
- gode dommere bidrar til at vi får hevet håndball- og regelkompetansen i klubben
- gode dommere gir klubben større fleksibilitet med hensyn til arrangering av kamper og turneringer

For den enkelte dommer er dømming også en arena for å få testet sine lederegenskaper. Det kreves både mot, rettferdighet og godt humør for å bli en god dommer. Noen kroner er det også å tjene på å dømme kamper, i tillegg har vi sosiale og faglige samlinger gjennom sesongen.

For å bli dommer må man gjennom ulike teoretiske og praktiske kurs og man må praktisere dømming gjennom hele sesongen.

Dommerkurs/karrierestigen til dommere:
Barnekampleder → klubbdommer (dømmer 6-11 år)
Dommer I kurs → sonedommer (dømmer 12-14 år)
Dommer II kurs → regionsdommer (dømmer 15 år - 4. divisjon)
Dommer III kurs → regionsdommer (dømmer 3. divisjon - 2. divisjon)
Dommer IV kurs → forbundsdommer (dømmer alle serier)

Bjarg håndball har i dag 8 dommere. 7 ungdommer er autorisert som klubbdommere og dømmer mini- og barnehåndballkamper opp til og med 11-års klassen. Vi har en målsetning om at vi hvert år skal rekruttere nye dommere og at eksisterende dommere skal utvikle seg til å dømme på et høyere nivå.

Vi liker å dømme
Våre dommere liker å dømme og vil gjerne bli kontaktet både av trenere/ledere i andre klubber for å utøve sin dommergjerning.

Bjarg sine trenere og lagledere må gjerne bruke oss i forbindelse meg treningskamper, det er en fin læringsarena for oss til å dømme på et litt høyere nivå enn vi i utgangspunktet er autorisert for.

Klubbdommere
Maja Rummellhoff Sætre - 97 06 67 70
Emilie Gundersen - 48 27 73 72
Ingrid Tryto Moe - 48 23 06 53
Tiril Tertnes Nystad - 41 39 74 63
Solveig Fausa Pettersen - 99 25 48 41
Sandra Nordaas - 41 50 15 44
Helene Myklebust - 93 29 29 18

Regionsdommer
Jan Roar Nordli - 95 75 37 41

For mer informasjon/spørsmål ta gjerne kontakt med dommerkontakt i Bjarg Håndball
Jan Roar Nordli
E-post: jan.roar.nordli@gmail.com
Mobiltelefon: 95 75 37 41

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products