Avaldsnes

Styret

Styret

Styreoversikt Håndballavdelingen 2016-17

 

Rolle

Navn

   Mobil

      e-post

Leder

Leif Idar Langelandsvik

 970 30 489

  leif.idar@langelandsvik.net

Nestleder

Renate Håstø

 922 04 487

  renate.hasto@coop.no

Sportslig leder senior

Bjørn Gunnar Håstø

 971 01 907

  bjorn@avinduet.no

Sportslig leder ungdom

Frode Utvik

 901 19 486

  post@prosjektbistand.no

Sportslig leder barn

Hans Grønstøl

 924 16 528

  Hans.gronstol@gmail.com

Sekretær

Siri Kolstø

 405 35 751

  sokolstoe@gmail.com

Dommerkontakt

Svein Arve Bråten

 416 21 390

  svein.arve.braten@haugnett.no

Kioskansvarlig

Hanne Marthe Pedersen

 482 86 001

  Hm-pedersen@hotmail.com

Utstyrsansvarlig

Tor Sigfred Engedal

 906 91 363

  engedal85@gmail.com

Ungdomsrepresentant

Jørgen Håland

 451 85 160

  j-h-98@hotmail.com

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products