Aksla IL

Politiattester

Politiattester

Krav om politiattest i Aksla IL:

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Aksla IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Her kan du lese mer om ordningen: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

Innhenting på 1-2-3:

1. Vedlagt på denne siden finner dere dokumentet "Bekreftelse på formål" - Skriv ut dette - før på navn og personnummer.

2. Skanne inn dokumentet (Her kan Aksla IL eventuelt hjelpe om en ikke har tilgang på scanner)

3. Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
4. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)
5. Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget.
6. Vente på svar
7. Fremvise politiattest til Daglig leder, Sindre Johannessen
 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift