IL Bjarg

Stevner

Stevner

Se vedlagt fil med oversikt over prioriterte stevner for Bjarg Friidrett.

Alle påmeldinger skal gjøres gjennom SportsAdmin/Min Idrett. Bjarg Friidrett dekker alle ordinære startavgifter på banestevner. Etterpåmeldinger må utøverne selv dekke!

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products