IL Solid

IL Solid

IL Solid

IL Solid - Rein Glede :-)

Solid er sjølveigande og frittståande idrettslag med utelukkande personlege medlemer. Solid sitt føremål er å driva idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF) og gjennom kameratskap og samarbeid fremja idrett på alle nivå.

Arbeidet skal pregast av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All idrettsleg aktivitet skal byggja på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Solid sitt slagord er: ”IL SOLID – Rein glede!”

 

 

 

IDRETTSLAGET SOLID   |  Stifta 25. august 1945
Postboks 74, 5410 Sagvåg

Medlem av: Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Orienteringsforbund,
Norges Svømmeforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products