IL Bjarg

Barnelag

Barnelag

I barnehåndball er både reglene, banen og konkurranseformene tilpasset barna, og det fokuseres mye mer på selve spillet enn på resultatet i kampen. Formålet med barnehåndball er først og fremst å gi barna en rekke positive opplevelser slik at de får lyst til å fortsette med fysisk aktivitet i mange år framover.

Barnehåndball er delt opp i følgende konkurranseformer:
6-9 år minihåndball (fire spillere på hvert lag liten bane)
10-11 år (6 spillere på hvert lag på stor bane)
12 år  (7 spillere på hvert lag på stor bane)

I Bjarg har vi i dag lag i følgende årsklasser, ta kontakt med trener eller lagleder hvis du vil vite mer

G6 (gutter født i 2010)
Hovedtrener: Geir Egil Basberg - 918 66 084 - geir.basberg@gmail.com
Lagleder: Emilie Braastad - 900 70 845 - emeliebraastad@gmail.com
Treningstider: Onsdag 16:30-17:30 (Gymsal)


G7 (gutter født i 2009)
Hovedtrener: Stefan Øijordsbakken - 411 05 603 - stefan@oijordsbakken.no
Lagleder: TBD - TBD - TBD
Treningstider: Mandag 17:00-18:00 (Gymsal)


G8 (gutter født i 2008)
Hovedtrener: Torbjørn Lussand -  97044459 - toby.lussand@gmail.com
Treningstider: Tirsdag 17:00-18:00 (Ytrebygda - gymsal) og Torsdag 16:30-17:30 (Sandslihallen) 
NB! Spiller med Gneist


G9 (gutter født i 2007)
Hovedtrener: Roar Langli - 913 00 224 - roarlangli74@gmail.com
Trener: Arild Polden - 922 19 333 - ap@eirikhansen.no; arildpolden78@gmail.com
Lagleder: Agnete Røsseland - 901 12 203 - agnr2@hotmail.com
Treningstider: Mandag 18:00-19:30 (gymsal) og Fredag 19:00-20:00 (gymsal)


J6 (jenter født i 2010)
Hovedtrener: Camilla Engeseth -  - mille134@hotmail.com
Lagleder: TBD - TBD - TBD
Treningstider: Tirsdag 16:00-17:00 (gymsal)


J7 Kirkevoll og Søråshøgda (jenter født i 2009)
Hovedtrener: Nina Vanebo Skjold - 41 242 675 - nina.vanebo@hotmail.com
Trener: Trude Høyland Gilje - 90 624 723 - trudehoyland@hotmail.com
Trener: Kristoffer Evjen - 93 092 552 - kristoffer.evjen@gmail.com
Trener: Therese Gjerde - 90 169 199 - therese.gjerde@bergen-energi.com
Lagleder: Christin Knudsen - 98 854 230 - christinknudsen@outlook.com
Treningstider: Torsdag 17:00 - 18:00 (gymsal)


J7 Skeie (jenter født i 2009)
Hovedtrener: Frank Larsen - 91 682 317 - frank.larsen10@gmail.com
Trener: Endre Eikeland - 93 255 939 - ee@klp.no
Trener: Espen Ottersen - 95 245 999 - eo@holbergfondene.no
Trener: Mai-Elin Hagenes - 91 148 461 - maielin69@hotmail.com
Lagleder: TBD
Treningstider: Tirsdag 17:00 - 18:00 (gymsal)


J8 Kirkevoll (jenter født i 2008)
Trener: Benedicte K. Johnsson - 411 07 043 - bekvinge@broadpark.no
Lagleder: Hilde Reme - 99306889 - reme.hilde@gmail.com
Trener: Lene Bjerke Laborie - 938 89 598 - lenebj80@hotmail.com
Treningstider: Onsdag 17:30 - 18:30 (gymsal)


J8 Søråshøgda (jenter født i 2008)
Trener/lagleder: Anne Marie Kinn Rød - 986 85 436 - amkirod@gmail.com
Trener: Anne Heimark - 91345561 - anne@hyttetrekk.no
Trener: Elin Wetlesen Davanger - 92016432 - elincwd@gmail.com
Lagleder: Berit Myklebust - 99321400 - berit.myklebust@broadpark.no
Trener: Birgitta Borrevik - 90576249 - birgittabo@gmail.com
Trener: Jan Erik Sørtveit - 98280153 - jan.erik.sortveit@gmail.com
Trener: Monica Borge - 41667801 - monica.therese80@gmail.com
Treningstider: Mandag 16:00 - 17:00, fredag 18:00 - 19:00 (gymsal) 


J8 Skeie (jenter født i 2008)
Hovedtrener: Øystein Gåsemyr - 411 45 654 - o.gasemyr@gmail.com
Trener: Egil Helle - 909 98 148 - egil-he@online.no
Trener: Kristin Sand - 971 00 510 - krsand@statoil.com
Lagleder: Anna-Maria Olofsson - 911 94 688 - anna-maria.olofsson@beerenberg.com 
Treningstider: Torsdag 18:00 - 19:30 (gymsal)


J9 Søråshøgda (jenter født i 2007)
Hovedtrener: Thomas Hagenes - 41462699 - thomas.hagenes@gmail.com
Trener: Vibecke Lie - 971 88 693 - lvibecke@online.no 
Trener: Øyvind Olsen - 95809644 -  
Oyvind_olsenas@hotmail.com
Lagleder: Eli Irene Høines - 990 03 371 - e.hoines@gmail.com
Treningstider: Tirsdag 19:00-20:00 (gymsal) og fredag 17:00-18:00 (gymsal)


J9 Skeie og Kirkevoll (jenter født i 2007)
Hovedtrener: Monica Nilsen - 482 20 546 - monicagnilsen@gmail.com
Trener: Richard Simonsen - 920 22 778 - richard.simonsen@tryg.no
Trener: Marius Kaland Olsen - 952 60 752 - marius.kaland.olsen@no.pwc.com
Trener: Veslemøy T. Fredriksen - 958 30 991 - veslemoyfredriksen@gmail.com
Lagleder: Christine Westrebø - 924 45 651 - christine.westrebo@if.no
Treningstider: Tirsdag 18:00-19:00 (gymsal) og onsdag 18:30-19:30 (gymsal)


J10 Søråshøgda (jenter født i 2006)
Hovedtrener: Eirik Sebak Hansen - 944 21 111 - eh@eirikhansen.no
Trener: Preben Skjold - 915 88 347 - preben_skjold@hotmail.com
Trener: Anne Vonli - 470 23 905 - annevonli@hotmail.com
Trener: Jeanette Aasland - 938 77 917 - jeanetteaasland@hotmail.com
Lagleder: Randi Rogne - 9847 4655 - randirogne@hotmail.com
Treningstider: Onsdag 17:00-18:00 og fredag 16:00-17:00 (gymsal)


J10 Skeie og Kirkevoll (jenter født i 2006)
Hovedtrener: Johan Johnsson - 411 23 377 - jjohnson@broadpark.no
Trener: Mai-Elin L. Hagenes - 911 48 461 - maielin69@hotmail.com
Trener: Bjørn Wikstrøm - 932 55 608, bjoerwik@gmail.com
Lagleder: Hilde Wolter - 411 41 346 - hkwolter@gmail.com
Lagleder: Therese Vedvik - 90262982 - therla@online.no
Treningstider: Mandag 17:30-18:30 og fredag 16:00-17:00


J11 (jenter født i 2005)
Hovedtrener: John Georg Kulvik - 917 94 830 - john.kulvik@bt.no
Hjelpetrener Skeie/Kirkevoll: Bjørn Ove Ellertsen - 415 29 350 - boe@nkfunds.no
Hjelpetrener Søråshøgda: Frode Selberg - 40870701 -
Lagleder Søråshøgda: Therese Bu Oppedal - 932 54 262 - theso_79@hotmail.com
Lagleder Skeie/Kirkevoll: Jon Eirik Søyland - 900 69 752 - joneirik69@gmail.com
Treningstider: Tirsdag 17:30-18:30 og Torsdag 17:30-18:30


J12 (jenter født i 2004)
Hovedtrener: Jan Roar Nordli - 957 53 741 - jan.roar.nordli@gmail.com
Trener: Astrid Grasdal - 411 44 565 - astrid.grasdal@econ.uib.no
Lagleder: Rune Teigen - 940 25 838 -  rmteigen@gmail.com
Treningstider: Tirsdag 19:30-20:30, Torsdag 19:30-20:30, Fredag 18:30-20:00

  


 

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products