Forus og Gausel IL

Medlemskap

Medlemskap

 Registrering

For å bli registrert som medlem må du fylle ut skjemaet her!
Dersom du er under 18 år må foresatte underskrive skjemaet. 

Støttemedlemmer/trenere/dommere påfører at de har denne funksjonen på skjemaet.

Du må melde fra til treneren at du har meldt deg inn for å få informasjon om rette treningstider.

Plikt til aktivitet, plikt til å betale kontingent
All aktivitet i FGI bygger på at klubben tilrettelegger for aktivitet for medlemmene og at medlemmene (og deres foresatte) forplikter seg til å betale kontingent samt og delta på dugnader og aktiviteter som for eksempel loddsalg. 

Ved å tegne medlemsskap i Forus og Gausel Idrettslag forplikter du og eventuelle foresatte seg til følgende:

  • Medlemskontingent betales innen forfall
  • Tildelte lodd skal selges ut
  • Delta på dugnader
  • Spillere som er lisenspliktige skal betalelisensen innen forfall. Dersom klubben ilegges bot for at spiller ikke har betalt lisens, kan denne bli fakturert spiller/foresatte.

Spillere som etter purringer ikke har betalt medlemskontingent får ikke trene/spille kamper for klubben.

Les håndboka som også ligger som eget menypunkt på hovedsiden.

Betal regningen i tide!!

Velkommen som medlem:)

Forus og Gausel
Idrettslag

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Fotball

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Håndball

Besøksadresse:
Klubbhuset Knutepunktet
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Knudamyrå
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Gautesetehallen
Heddeveien 145
4033 Stavanger

Tlf: 51 80 10 74
Tlf: 936 04 785

(kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift