Forus og Gausel IL

Klubbhus Info

Klubbhus Info

Informasjon om Klubbhuset

Driftsstyre Klubbhus

Funksjon

Navn

Tlf Pr/Mb

E-post

Daglig leder

Daniel Roux

936 04 785

daglig.leder@fgi.no

 

 

 

 

Ansvarlig Kiosk

Adam Dahl Assad

47384239

adamassad@hotmail.com

Utleieansvarlig

Kennet Torgersen

915 915 58

kennet@lyse.net

Koordinator utvidelse/fornying

Geir Støle

952 32 021

geir.stoele@gmail.com

 

Reglementet for FGI’s klubbhus (link høyre kolonne) skal regulere styring, administrasjon og bruk av klubbhuset. Formålet med reglementet er å sikre at alle klubbens undergrupper og medlemmer får lik behandling og tilgang til lokalene samt å sikre en god forvaltning av de verdier som lokaler, inventar og utstyr representerer.

Leie av klubbhus

For leie av klubbhus er det en generell regel at man søker utleieansvarlig maks 3 måneder før aktuell dato. Svar på hvorvidt man får tildelt ønsket dato eller ei, skjer fortløpende, men tidligst 3 måneder før man ønsker leie. “Første mann til mølla” prinsippet gjelder. Sportslige arrangement vil alltid ha prioritet. Grunnen til dette er at klubben har mange arrangement i egen regi som er avhengig av klubbhuset, dette er arrangement som vil bli skadelidende dersom et stort antall helger går med til utleie.

Unntak:

Konfirmasjonshelgene (som oftest siste helge i april) er klubbhuset satt av til konfirmasjon. For at det skal bli forutsigbart for den som skal leie ser vi at det er for sent med svar 3 måneder før. Disse helgen er det derfor mulig å sette seg på liste allerede før 1. september året før. Dersom det er flere som har satt seg opp på ønskeliste for denne helgen vil fordeling skje ved trekning første uke i september. Trekning vil foretas av driftsstyret.

 

Forus og Gausel
Idrettslag

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Fotball

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Håndball

Besøksadresse:
Klubbhuset Knutepunktet
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Knudamyrå
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Gautesetehallen
Heddeveien 145
4033 Stavanger

Tlf: 51 80 10 74
Tlf: 936 04 785

(kartlink)

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift