IL Bjarg

Fotballstyret

Fotballstyret

Fotballstyret 2017
 

Henning Røed – leder / ansvarlig barnefotball gutter (6-12 år)

Odd Arne Larsen – nestleder / ansvarlig ungdomsfotball gutter (13-16 år)

Leif Nerheim – kasserer/økonomi

Lene Beathe Dømbe – sekretær / Fair Play kontakt

Trond Henanger – ansvarlig trenere/trenerveileder / ansvarlig barnefotball jenter (6-12 år)

Monica Jordal – ansvarlig dame/jentefotball / ansvarlig barnefotball jenter (6-12 år)

Rolf Andre Rasmussen – ansvarlig ungdomsfotball gutter (13-16 år)

Bjørn Årdal – ansvarlig barnefotball gutter (6-12 år)

Morten Hjørnevik – ansvarlig junior og senior herrefotball

 

 

 

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products