Banetilgjengelighet
Senja stadion 1
Uke 42 (Partallsuke)
Kamp Trening
  16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
ALAG-1
13:15
ALAG-1
13:30
ALAG-1
13:45
ALAG-1
14:00
ALAG-1
14:15
ALAG-1
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
SJ13-1
SJ14-1
16:15
SJ13-1
SJ14-1
16:30
MJ1
MG1
LG1
SJ13-1
SJ14-1
16:45
MJ1
MG1
LG1
SJ13-1
SJ14-1
17:00
MG1
LG1
MJ1
MG1
LG1
REK-1
SJ13-1
SJ14-1
MG1
17:15
MG1
LG1
MJ1
MG1
LG1
REK-1
SJ13-1
SJ14-1
MG1
17:30
MG1
LG1
G16-1
MJ1
SG1
SG1
MJ1
SJ1
SJ1
LG1
LJ1
LG1
LG1
SG1
SG1
MG1
LG1
REK-1
BED-1
MG1
SG14-1
SG13-1
17:45
MG1
LG1
G16-1
MJ1
SG1
SG1
SJ1
SJ1
LG1
LJ1
LG1
LG1
SG1
SG1
MG1
LG1
REK-1
BED-1
MG1
SG14-1
SG13-1
18:00
MG1
LG1
G16-1
MJ1
SG1
SG1
SJ1
SJ1
LG1
LJ1
LG1
LG1
SG1
SG1
REK-1
BED-1
MG1
SG14-1
SG13-1
18:15
MG1
LG1
G16-1
MJ1
SG1
SG1
SJ1
SJ1
LG1
LJ1
LG1
LG1
SG1
SG1
REK-1
BED-1
MG1
SG14-1
SG13-1
18:30
G16-1
REK-1
MJ1
SG1
SG1
SJ1
SJ1
LG1
LJ1
LG1
LG1
SG1
SG1
SG14-1
SG13-1
18:45
G16-1
REK-1
MJ1
SG1
SG1
SJ1
SJ1
LG1
LJ1
LG1
LG1
SG1
SG1
SG14-1
SG13-1
19:00
REK-1
REK-1
G16-1
REK-1
G16-1
ALAG-1
LG1
19:15
REK-1
REK-1
G16-1
REK-1
G16-1
ALAG-1
LG1
19:30
REK-1
REK-1
G16-1
REK-1
G16-1
ALAG-1
LG1
19:45
REK-1
REK-1
G16-1
REK-1
G16-1
ALAG-1
LG1
20:00
REK-1
G16-1
REK-1
G16-1
ALAG-1
LG1
20:15
REK-1
G16-1
REK-1
G16-1
ALAG-1
LG1
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
Vis/skjul logg