Banetilgjengelighet
Bergbanen
Uke 50 (Partallsuke)
Kamp Trening
  11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
Pub
Pub
10:15
Pub
Pub
10:30
Pub
Pub
10:45
Pub
Pub
11:00
Pub
Pub
11:15
Pub
Pub
11:30
Pub
Pub
11:45
Pub
Pub
12:00
ISP
Pub
12:15
ISP
Pub
12:30
--22
KNO
KNO
Pub
12:45
--22
KNO
KNO
Pub
13:00
--22
KNO
KNO
Pub
13:15
--22
KNO
KNO
Pub
13:30
--22
KNO
KNO
Pub
13:45
Pub
14:00
Pub
14:15
Pub
14:30
LG1
KNO
Pub
14:45
LG1
KNO
Pub
15:00
G15
LG1
KNO
Pub
15:15
G15
LG1
KNO
Pub
15:30
G15
--20
LG1
KNO
Pub
15:45
G15
--20
KNO
Pub
16:00
G15
--20
ISP
16:15
G15
--20
ISP
16:30
MJ-105
LPP
LG1
KNO
KNO
KNO
LG1
KNO
G15
--20
G15
SG1
ISP
16:45
MJ-105
LPP
LG1
KNO
KNO
KNO
LG1
KNO
G15
--20
G15
SG1
ISP
17:00
MJ-105
LPP
LG1
LG1
KNO
KNO
KNO
KNO
KNO
MJ-105
LG1
KNO
G15
--20
G15
SG1
ISP
17:15
MJ-105
LPP
LG1
LG1
KNO
KNO
KNO
KNO
KNO
MJ-105
LG1
KNO
G15
--20
G15
SG1
ISP
17:30
MJ-105
LPP
LG1
LG1
KNO
KNO
KNO
KNO
KNO
MJ-105
LG1
KNO
ISP
G15
SG1
ISP
17:45
MJ-105
LPP
LG1
LG1
KNO
KNO
KNO
KNO
KNO
MJ-105
LG1
KNO
ISP
G15
SG1
ISP
18:00
ELT-1
JR-5
18:15
ELT-1
JR-5
18:30
ELT-1
JR-5
LG1
P15
SMP-16
MJ-105
LPP
ELT-1
JR-5
18:45
ELT-1
JR-5
LG1
P15
SMP-16
MJ-105
LPP
ELT-1
JR-5
19:00
ELT-1
JR-5
LG1
P15
SMP-16
MJ-105
LPP
ELT-1
JR-5
19:15
ELT-1
JR-5
LG1
P15
SMP-16
MJ-105
LPP
ELT-1
JR-5
19:30
ELT-1
JR-5
LG1
P15
SMP-16
MJ-105
LPP
19:45
LG1
P15
SMP-16
MJ-105
LPP
20:00
G15
20:15
JR-5
G15
20:30
JR-5
G15
BT-999
OLD-3
G15
G15
VET-4
Rek
OLD-3
20:45
JR-5
G15
BT-999
OLD-3
G15
G15
VET-4
Rek
OLD-3
21:00
JR-5
G15
BT-999
OLD-3
G15
G15
VET-4
Rek
OLD-3
21:15
JR-5
G15
BT-999
OLD-3
G15
G15
VET-4
Rek
OLD-3
21:30
JR-5
G15
BT-999
OLD-3
G15
G15
VET-4
Rek
OLD-3
21:45
JR-5
G15
BT-999
G15
G15
VET-4
Rek
OLD-3
22:00
JR-5
22:15
22:30
22:45
Vis/skjul logg