Banetilgjengelighet
Djervbanen
Uke 8 (Partallsuke)
Kamp Trening
  19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 25.02
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
SPU-1
JR-1
JR-2
11:45
SPU-1
JR-1
JR-2
12:00
SPU-1
JR-1
JR-2
12:15
SPU-1
JR-1
JR-2
12:30
SPU-1
JR-1
JR-2
12:45
JR-1
JR-2
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
JR-1
JR-2
G16-1
JR-3
JR-1
JR-2
ALAG-1
JR-1
JR-2
15:45
JR-1
JR-2
G16-1
JR-3
JR-1
JR-2
ALAG-1
JR-1
JR-2
16:00
JR-1
JR-2
G16-1
JR-3
JR-1
JR-2
ALAG-1
JR-1
JR-2
G15-1
16:15
JR-1
JR-2
G16-1
JR-3
JR-1
JR-2
ALAG-1
JR-1
JR-2
G15-1
16:30
JR-1
JR-2
G16-1
JR-3
JR-1
JR-2
ALAG-1
JR-1
JR-2
G15-1
16:45
JR-1
JR-2
G16-1
JR-3
JR-1
JR-2
ALAG-1
JR-1
JR-2
G15-1
17:00
J15-1
SJ14-1
J15-1
G16-2
G15-1
J16-1
G15-1
J16-1
17:15
J15-1
SJ14-1
J15-1
G16-2
G15-1
J16-1
G15-1
J16-1
17:30
J15-1
SJ14-1
J15-1
G16-2
G15-1
J16-1
J16-1
17:45
J15-1
SJ14-1
J15-1
G16-2
G15-1
J16-1
J16-1
18:00
J15-1
SJ14-1
J15-1
G16-2
G15-1
J16-1
JR-1
J16-1
SG14-1
18:15
J15-1
SJ14-1
J15-1
G16-2
G15-1
J16-1
JR-1
J16-1
SG14-1
18:30
J16-1
G15
G15
G16-1
SG1
SG1
SG1
J16-1
J15-1
JR-1
SG14-1
18:45
J16-1
G15
G15
G16-1
SG1
SG1
SG1
J16-1
J15-1
JR-1
SG14-1
19:00
J16-1
G15
G15
G16-1
SG1
SG1
SG1
J16-1
J15-1
JR-1
SG14-1
ALAG-1
19:15
J16-1
G15
G15
G16-1
SG1
SG1
SG1
J16-1
J15-1
JR-1
SG14-1
ALAG-1
19:30
J16-1
G15
G15
G16-1
SG1
SG1
SG1
J16-1
J15-1
JR-1
ALAG-1
19:45
J16-1
G15
G15
G16-1
SG1
SG1
SG1
J16-1
J15-1
JR-1
ALAG-1
20:00
JR-3
BLAG-1
JR-3
DAM
JR-4
DAM
JR-1
BLAG-1
NIF
JR-3
JR-4
ALAG-1
20:15
JR-3
BLAG-1
JR-3
DAM
JR-4
DAM
JR-1
BLAG-1
NIF
JR-3
JR-4
ALAG-1
20:30
JR-3
BLAG-1
JR-3
DAM
JR-4
DAM
JR-1
BLAG-1
NIF
JR-3
JR-4
20:45
JR-3
BLAG-1
JR-3
DAM
JR-4
DAM
JR-1
BLAG-1
NIF
JR-3
JR-4
21:00
JR-3
BLAG-1
JR-3
DAM
JR-4
DAM
JR-1
BLAG-1
NIF
JR-3
JR-4
21:15
JR-3
BLAG-1
JR-3
DAM
JR-4
DAM
JR-1
BLAG-1
NIF
JR-3
JR-4
21:30
JR-1
21:45
JR-1
22:00
22:15
22:30
22:45
Vis/skjul logg